Το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αμοργού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών με την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού, που εδρεύει στη Χώρα Αμοργού της Περιφερειακής Ενότητας Νάξου.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 29/06 έως και 08/07/2021.

Περισσότερες πληροφορίες: Ανακοίνωση ΣΟΧ 1 και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΟΧ 2021