Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αμοργού προκηρύσσει πρόσληψη ενός ατόμου για τη θέση του εθελοντή Σχολικού Τροχονόμου στο 6/θ Δημοτικό Σχολείο Αιγιάλης – Θολαρίων και στο Νηπιαγωγείο Αιγιάλης.

Στη θέση αυτή μπορεί να απασχοληθεί κάθε ενήλικο άτομο, άνω των 18 ετών, ανεξάρτητα από το αν εργάζεται ή όχι. Αρκεί να μπορεί να ανταποκριθεί στο ωράριο και τις υποχρεώσεις του.

Οι ώρες απασχόλησης είναι:

  • Από τις 45 μέχρι τις 8.20 το πρωί
  • Από τις 12.15 μέχρι τις 12.35 ,από τις 13.10 μέχρι τις 13.30 και από τις 15.45 έως τις 16.00 το μεσημέρι.

Οι ώρες αυτές, που αφορούν την προσέλευση και την αποχώρηση των μαθητών προς και από το σχολείο, μπορεί να αλλάξουν, αν για οποιοδήποτε λόγο τροποποιηθούν οι ώρες λειτουργίας του σχολείου.

Στον εθελοντή Σχολικό τροχονόμο θα καταβάλλεται από τη Σχολική επιτροπή μηνιαία αποζημίωση ύψους 176 ευρώ, σύμφωνα με τον αριθμό των ημερών υπηρεσίας και την βεβαίωση της Διευθύντριας, για την κάλυψη των εξόδων κίνησής του, από σχετική επιχορήγηση του  ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.

Ο εθελοντής Σχολικός τροχονόμος δεν ασφαλίζεται σε κανένα ασφαλιστικό φορέα.

Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων του ο Σχολικός τροχονόμος χρησιμοποιεί φορητή πινακίδα “SΤΟΡ” και φορά γιλέκο, χρώματος ανοικτού κίτρινου. Στην εμπρόσθια και οπίσθια όψη του αναγράφεται, σε δύο παράλληλες γραμμές, με κεφαλαία γράμματα, ανεξίτηλου μαύρου χρώματος η φράση “ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΤΡΟΧΟΝΟΜΟΣ”.

Το άτομο που  θα  επιλεγεί  θα  ασκήσει  τα  καθήκοντά  του  αφού  εκπαιδευτεί  κατάλληλα. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν μέχρι την 08/11/2018 στις 12.00 π.μ. στη διεύθυνση του κάθε Σχολείου:

1.Δημοτικό Σχολείο Αιγιάλης – Θολαρίων τηλ. 2285073148 2.Νηπιαγωγείο Αιγιάλης τηλ. 2285073201

2.Αίτηση (απλή με όλα τα στοιχεία ΑΦΜ, ΑΜΚΑ,Τηλέφωνο κλπ). 2.Απόδειξη προηγούμενης εμπειρίας . ( Αν υπάρχει)

3.Εκκαθαριστικό φορολογικού έτους 2017 4.Φωτοτυπία Τραπεζικού Λογαριασμού (ΙΒΑΝ) 5.Βεβαίωση μονίμου κατοικίας

4.Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας

Θα προτιμηθεί προϋπηρεσία ως σχολικός τροχονόμος, άτομα του σχολικού περιβάλλοντος και κάτοικοι ιδίου δημοτικού διαμερίσματος .

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη διεύθυνση του Σχολείου.

Ο Πρόεδρος Ελευθέριος Καραϊσκος