Σας γνωστοποιούμε την απόφαση πρόσληψης προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ι.Δ.Ο.Χ τετράμηνης διάρκειας, εδώ καθώς και τον πίνακα των προσληφθέντων, εδώ.