ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9/2020

ΓΙΑ TAKTIKH  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΑΜΟΡΓΟΥ

ΠΡΟΣ:

Τα Τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού
1) Γρίσπο Κωνσταντίνο, Αντιδήμαρχο 2) Παναγάκη Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, μέλος Δ.Σ. 3) Σίμο Σταμάτιο, Δημοτικό Σύμβουλο, μέλος Δ.Σ.  4) Ψακή Ιωάννη του Νικήτα, Εκπρόσωπο Αλιευτικού συλλόγου Αμοργού, μέλος Δ.Σ. 5) Θεολογίτη Μιχαήλ του Νικολάου, Δημότη 6) κ. Μπονίδη Ανδρέα, Προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής Αμοργού.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:
Αναπληρωματικά μέλη με ευθύνη και των τακτικών μελών.

Την 24η Ιουνίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου μας θα πραγματοποιηθεί η 9η Τακτική Συνεδρίαση 2020 – διά ζώσης – του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού, κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις με Α.Π.:18318/13-03-2020 και 33282/29-5-2020 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ., προς λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1o : 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ΄Ετους 2020 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού.

ΘΕΜΑ 2o: Αίτημα παράτασης σύμβασης εκπόνησης σχεδίου έκτακτης ανάγκης αντιμετώπισης θαλάσσιας ρύπανσης.

ΘΕΜΑ  3o : Αίτημα 1ης παράτασης για το έργο: “Κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου στο Ξυλοκερατίδι Καταπόλων Αμοργού”

ΘΕΜΑ 4o: Ορισμός αποφαινομένων οργάνων για το έργο: “ΗΜ εγκαταστάσεις φωτισμού και κατασκευής πεζοδρομίου στα Κατάπολα΄΄.

ΘΕΜΑ  5o: Αίτημα κ. Ευγενικού Νικολάου για τοποθέτηση διαφημιστικής πινακίδας της επιχείρησής του σε σημεία εντός χερσαίας ζώνης Καταπόλων.

ΘΕΜΑ  6ο : Αίτημα κ. Νομικού Κων/νου του Ευαγγέλου για χορήγηση άδειας διέλευσης στο λιμάνι των Καταπόλων και της Αιγιάλης για πώληση των προϊόντων του.

ΘΕΜΑ 7ο : Αίτημα κ. Βεκρή Ελευθερίου για χορήγηση άδειας πάρκινγκ του οχήματός του σε κοντινή θέση από το εστιατόριό του ΄΄ΜΙΝΩΣ΄΄ εντός χερσαίας ζώνης Καταπόλων.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  Δ.Λ.Τ.Α.
ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ