ΠΡΟΣ:

Τα Τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του

 Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού

1) Γαβαλά Άννα, Αντιδήμαρχο 2)Χάλαρη Παναγιώτα, Δημοτική Σύμβουλο 3) Γρίσπο Κωνσταντίνο, Δημοτικό Σύμβουλο, 4)Ρούσσο Νικήτα, Δημοτικό Σύμβουλο 5) Γιαννακοπούλου Ειρήνη, Δημοτική Σύμβουλο 6) κ. Σιδηρόπουλο Χαράλαμπο, Προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής Αμοργού.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:

Αναπληρωματικά μέλη με ευθύνη και των τακτικών μελών.

Την 7η Αυγούστου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου μας θα πραγματοποιηθεί η 9η Τακτική Συνεδρίαση 2019 του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού προς λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα στα πλαίσια της παρ.5 του αρ.65 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ.2 του αρ.1 του Ν.4257/2014:

ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση Απολογισμού Έτους 2018 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού.

ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου << Διαμόρφωση – Ανάπλαση Πλατείας Όρμου Αιγιάλης Αμοργού >>.

ΘΕΜΑ 3o: Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Αιγιάλης Αμοργού στην επιχείρηση ΄΄Αμόργιαλος΄΄, ιδιοκτησίας κ. Σουγλή Χρήστου του Αθανασίου.

ΘΕΜΑ 4o: Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Αιγιάλης Αμοργού στην επιχείρηση ΄΄Ταξίδι Γεύσης από την Κρήτη στο Αϊβαλί΄΄, ιδιοκτησίας κας Αγγελοπούλου Μαρίνας του Χρήστου.

ΘΕΜΑ 5o: Εξέταση αιτήματος κ. El Dib Mosaad για χορήγηση άδειας στάσης επαγγελματικού αυτοκινήτου στους κοινόχρηστους χώρους του νησιού για πώληση εμπορευμάτων.

ΘΕΜΑ  6o: Εξέταση αιτήματος κ. Γιαννακού Βικέντιου για διακανονισμό οφειλής του.

ΘΕΜΑ  7o: Εξέταση αιτήματος κας Νικολαϊδου Βασιλικής του Ευαγγέλου για διαγραφή προστίμου παράβασης που της επιβλήθηκε από τη Λιμενική Αρχή Αμοργού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Λ.Τ.Α.
ΦΩΣΤΙΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ