ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  9/2020

ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΜΕ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔHMOΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ:

 • 1) Το Δήμαρχο κ. Καραϊσκο Ελευθέριο 2) Τον Αντιδήμαρχο κ. Γρίσπο Κωνσταντίνο 3) Τον Αντιδήμαρχο κ. Βασσάλο Εμμανουήλ 4) Την Αντιδήμαρχο κα Δεσποτίδη Καλλιόπη και τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους:
  • Νομικού – Ψακή Δήμητρα, Λουδάρο Γεώργιο, Ψυχογιού Ελευθερία.
  • Γαβαλά Άννα, Παναγάκη Γεώργιο, Συνοδινό Ελευθέριο, Γιαννακοπούλου Ειρήνη.
  • Σπανό Θεόδωρο, Σίμο Σταμάτιο.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 1. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Αιγιάλης κ. Γαβαλά Ιωάννη.
 2. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Αμοργού κ. Δεσποτίδη Ευάγγελο.
 3. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Καταπόλων κ. Κωβαίο Αντώνιο.
 4. Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Θολαρίων κ. Μαρίνη Αντώνιο.

 

Σας καλώ σε Τακτική  με Τηλεδιάσκεψη Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (9η/2020) την 25η Μαϊου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 17:00 μ.μ, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/ΤΕΥΧΟΣ Α’/11.03.2020) και στην με αριθ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

1ο θέμα:  Διεξαγωγή επαναληπτικών εκλογών στις Τ. Κοινότητες Αρκεσίνης και Βρουτσίου για ανάδειξη εκπροσώπων τους.

2ο θέμα:  Λήψη απόφασης για παραχώρηση απλής χρήσης παραλιών έναντι ανταλλάγματος για την άσκηση δραστηριοτήτων εξυπηρέτησης λουόμενων και αναψυχής.

3ο θέμα: Τροποποίηση της υπ΄αριθμ.254/2019 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Αμοργού με θέμα: ΄΄Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αμοργού και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού για καθαριότητα, ευπρεπισμό κ.λ.π ζωνών λιμένων αρμοδιότητας Δ.Λ.Τ. Αμοργού΄΄, σύμφωνα με τις υποδείξεις του Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

 4ο θέμα:  Oρισμός Επιτροπής ελέγχου ακαταλληλότητας οχημάτων Δήμου Αμοργού.

5ο θέμα:  Αποδοχή χρηματοδότησης.

6ο θέμα: Παράταση προθεσμίας του έργου ΄΄Εγκατάσταση Αφαλάτωσης Καταπόλων παραγωγής πόσιμου νερού 600m3 /ημέρα΄΄.

7ο θέμα: Αίτημα της Εταιρείας Heretic για παραχώρηση άδειας κινηματογράφησης για την ταινία ΄΄ Τochter΄΄.

8ο θέμα:  2η Παράταση του έργου ΄΄Βελτίωση – ασφαλτόστρωση αγροτικού δρόμου από Μινώα προς Λεύκες – Αγία Θέκλα Καταπόλων Αμοργού΄΄.

 9ο θέμα: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου ΄΄Βελτίωση – κατασκευή δρόμου Θολάρια – Αγ. Ιωάννης Θολαρίων Αμοργού΄΄.

10ο θέμα: Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου ΄΄Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης οικισμών Όρμου και Λαγκάδας περιοχής Αιγιάλης Δήμου Αμοργού΄΄.

11ο θέμα: Εξέταση αιτήματος παράτασης για την ολοκλήρωση του  έργου: “Ολοκληρωμένη δράση ανάπλασης βυζαντινού οικισμού Χώρας Αμοργού(αποκατάσταση Θόλου-διαμόρφωση περιοχής πηγαδιών). 

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.
ΓΡΙΣΠΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

Για τις εισηγήσεις της συνεδρίασης πατήστε ΕΔΩ…

Για να παρακολουθήσετε LIVE την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ακολουθήστε το κανάλι του Δήμου Αμοργού στο Youtube πατώντας ΕΔΩ…