ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 9/2018

ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ:

  • 1) Τον Δήμαρχο κ. Φωστιέρη Νικόλαο 2) Την Αντιδήμαρχο κα Γαβαλά Άννα

τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους:  Καραίσκο Ελευθέριο, Συνοδινό Ελευθέριο, Ψυχογυιό Παναγιώτη, Γρίσπο Κωνσταντίνο, Πράσινο Νικόλαο, Βασσάλο Νικόλαο.

  • Ρούσσο Νικήτα, Κωβαίο Μιχαήλ, Σίμο Σταμάτιο, Πρέκα Δημήτριο.
  • Γιαννακοπούλου Ειρήνη.

      ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

  1. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Αιγιάλης κ. Γαβαλά Παύλο.
  2. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Αμοργού κ. Δεσποτίδη Ευάγγελο.
  3. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Καταπόλων Λιούτα Γεώργιο.
  4. Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Αρκεσίνης κα Πατηνιώτη Σοφία.
  5. Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Βρουτσίου κ. Οικονομίδη Λάμπρο.
  6. Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Θολαρίων κ. Μαρίνη Αντώνιο.

Την 31η Mαϊου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του  Δημαρχείου μας θα πραγματοποιηθεί η 9η Τακτική Συνεδρίαση 2018 του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1o:Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης παρακολούθησης εκτέλεσης του Δημοτικού Προϋπολογισμού του 2018 – Α΄ τρίμηνο.

ΘΕΜΑ  2ο: 3η Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού Έτους 2018.

ΘΕΜΑ  3ο: Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Έτους 2017.

ΘΕΜΑ 4ο: Έγκριση Απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έτους 2017.

ΘΕΜΑ 5ο: Αποδοχή και κατανομή Β΄ Δόσης 2018 Τακτικής κατανομής ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Σχολείων της Α/θμιας και της Β/θμιας Εκπ/σης Δ. Αμοργού.

ΘΕΜΑ 6ο: Ορισμός Επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου ΄΄Βελτίωση – αναβάθμιση των Περιφερειακών Ιατρείων Καταπόλων και Αιγιάλης Αμοργού΄΄.

ΘΕΜΑ 7ο: Ορισμός Επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου΄΄Αποκατάσταση ζημιών λιμενικών έργων Λιμένα Αιγιάλης΄΄.

 ΘΕΜΑ 8Ο: Ορισμός Επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου ΄΄Κατασκευή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Αιγιάλης΄΄.

ΘΕΜΑ  9ο : Εξέταση ένστασης της Εταιρείας ΄΄Ελληνική Δομική ΑΤΕΕ΄΄ κατά του διαβιβαστικού και των συνημμένων του 6ου ΑΠΕ του έργου ΄΄ Κατασκευή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου Αιγιάλης΄΄.

ΘΕΜΑ 10ο : Εφαρμογή προγράμματος δακοκτονίας στο Δήμο Αμοργού.                                                     

ΘΕΜΑ 11ο: Παράταση της σύμβασης της προμήθειας ΄΄Προμήθεια Ιατρικού εξοπλισμού για τα Περιφερειακά Ιατρεία Καταπόλων και Αιγιάλης Αμοργού΄΄. 

ΘΕΜΑ 12ο: Έγκριση πρακτικού Επιτροπής εκτίμησης αξίας τμήματος αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας Μαρίας Τσίπη στον Ποταμό της Τ.Κ. Αιγιάλης Αμοργού και απόφαση Δ.Σ. για αγορά αυτού από το Δήμο Αμοργού.

ΘΕΜΑ 13ο:  Διατήρηση  ισχύος αδειών δικαιούχων Υπαίθριου πλανόδιου εμπορίου. 

ΘΕΜΑ 14ο:Γνωμοδότηση για υδροδότηση ακινήτων εκτός οικισμού Όρμου Τ.Κ. Αιγιάλης Αμοργού.                                                           

ΘΕΜΑ 15ο: Πρόταση συνδιοργάνωσης συναυλίας.                                                            

ΘΕΜΑ 16ο : Δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού(CD) για την προβολή του Δ. Αμοργού.                                                                                                              

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΧΑΛΑΡΗ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ