ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 8/2019  ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ:
1) Το Δήμαρχο κ. Φωστιέρη Νικόλαο 2) Την Αντιδήμαρχο κα Γαβαλά Άννα και τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους:
Πράσινο Νικόλαο, Συνοδινό Ελευθέριο, Ψυχογυιό Παναγιώτη, Γρίσπο Κωνσταντίνο, Βασσάλο Νικόλαο.

  • Ρούσσο Νικήτα, Σίμο Σταμάτιο, Πρέκα Δημήτριο.
  • Γιαννακοπούλου Ειρήνη.
  • Στρατουδάκη Θεόδωρο.
  • Καραϊσκο Ελευθέριο.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

  1. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Αιγιάλης κ. Γαβαλά Παύλο.
  2. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Αμοργού κ. Δεσποτίδη Ευάγγελο.
  3. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Καταπόλων Λιούτα Γεώργιο.
  4. Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Αρκεσίνης κα Πατηνιώτη Σοφία.
  5. Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Βρουτσίου κ. Οικονομίδη Λάμπρο.
  6. Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Θολαρίων κ. Μαρίνη Αντώνιο.

 

Την 19η Απριλίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:30 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου μας θα πραγματοποιηθεί η 8η Τακτική Συνεδρίαση 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ  1o: 1η Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού Έτους 2019.

ΘΕΜΑ 2o: Κατανομή Α΄ Δόσης 2019 Τακτικής χρηματοδότησης ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του Δ. Αμοργού.

ΘΕΜΑ 3o: Άνοιγμα λογαριασμού ειδικού σκοπού για τη κατάθεση ποσού της Πάγιας Προκαταβολής του Δήμου Αμοργού.

ΘΕΜΑ   4o:  Συνδιοργάνωση 10ου Διεθνούς Φεστιβάλ Τουριστικών Ταινιών Αμοργού.

ΘΕΜΑ  5o: Έγκριση εξιδίκευσης πίστωσης – σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 203 του Ν.4555/2018 – από τον Κ.Α 00.6433 του Προϋπολογισμού 2019 του Δήμου Αμοργού για πληρωμή εξόδων γευμάτων και φιλοξενίας του κλιμακίου των ιατρών ΓΝΑ που επισκέφτηκε το νησί μας στις 2 και 3 Μαρτίου 2019.                                                      

ΘΕΜΑ  6o: Συνδιοργάνωση και οικονομική υποστήριξη από το Δήμο Αμοργού  του 3ου αγώνα τρεξίματος Τrail Challenge στην Αμοργό.

ΘΕΜΑ 7o:Έγκριση σχεδίου σύμβασης για δωρεάν παραχώρηση μεταξύ του Δήμου Αμοργού και της Ένωσης Αιγιαλιτών Αμοργού για την ενοικίαση κτιρίου, ιδιοκτησίας της, στην περιοχή της Αιγιάλης Αμοργού.

ΘΕΜΑ 8o: Παραλαβή της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για το έργο: ΄΄Κατασκευή δικτύου ύδρευσης περιοχής Αρκεσίνης Αμοργού΄΄.

ΘΕΜΑ  9o: Αίτηση κ. Σούρλα Αντωνίου του Αθανασίου για ενοικίαση χώρου 4m2 στο Κοινοτικό πάρκινγκ  Καταπόλων Αμοργού.

ΘΕΜΑ 10o: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αμοργού στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Δράσεις Περιβαλλοντικού Ισοζυγίου – Α.Π.1 Αστική Αναζωογόνηση 2018».

ΘΕΜΑ 11o: Παραλαβή μελέτης και τευχών δημοπράτησης και έγκριση υλοποίησης του έργου: ΄΄ Ολοκληρωμένη δράση ανάπλασης βυζαντινού οικισμού Χώρας Αμοργού (Αποκατάσταση κτιρίου Θόλου – Διαμόρφωση περιοχής πηγαδιών).

ΘΕΜΑ 12o: Παραλαβή της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου ΄΄Ανέγερση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Δημοτικού Σχολείου Καταπόλων Αμοργού΄΄.                                                            

ΘΕΜΑ 13o: Παραλαβή της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου ΄΄ Επέκταση Δημαρχείου Αμοργού΄΄.

ΘΕΜΑ 14o: Απόφαση – δέσμευση του δημοτικού συμβουλίου ότι θα συμπεριληφθούν στο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου οι προτεινόμενες προς χρηματοδότηση στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι πράξεις ΄΄Ανέγερση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων δημοτικού σχολείου Καταπόλων Αμοργού΄΄ και ΄΄Επέκταση Δημαρχείου Αμοργού΄΄.

ΘΕΜΑ  15o: Έγκριση υποβολής αίτησης χρηματοδότησης του Δήμου Αμοργού στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι της πράξης ΄΄Ανέγερση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων δημοτικού σχολείου Καταπόλων Αμοργού΄΄ και της πράξης ΄΄Επέκταση Δημαρχείου Αμοργού΄΄. 

ΘΕΜΑ 160: Αίτηση της Παιδιάτρου κας Δεληγιάννη Χρυσούλας για παροχή επιδόματος στέγασης σύμφωνα με το Ν.4512/2018.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΑΛΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ