ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  6/2020 ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΔΙΑ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔHMOΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ:

 • 1) Το Δήμαρχο κ. Καραϊσκο Ελευθέριο 2) Τον Αντιδήμαρχο κ. Γρίσπο Κωνσταντίνο 3) Τον Αντιδήμαρχο κ. Βασσάλο Εμμανουήλ 4) Την Αντιδήμαρχο κα Δεσποτίδη Καλλιόπη και τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους:
  • Νομικού – Ψακή Δήμητρα, Λουδάρο Γεώργιο, Ψυχογιού Ελευθερία.
  • Γαβαλά Άννα, Παναγάκη Γεώργιο, Συνοδινό Ελευθέριο, Γιαννακοπούλου Ειρήνη.
  • Σπανό Θεόδωρο, Σίμο Σταμάτιο.

     ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 1. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Αιγιάλης κ. Γαβαλά Ιωάννη.
 2. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Αμοργού κ. Δεσποτίδη Ευάγγελο.
 3. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Καταπόλων κ. Κωβαίο Αντώνιο.
 4. Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Θολαρίων κ. Μαρίνη Αντώνιο.

 
Σας καλώ σε διά Τηλεδιάσκεψη Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (6η/2020) την 30η Απριλίου 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00 μ.μ, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/ΤΕΥΧΟΣ Α’/11.03.2020) και στην με αριθ. 18318/13-3-2020 εγκύκλιο του ΥΠΕΣ, για λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

 
1ο θέμα:  3η Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού Έτους 2020.

 
2ο θέμα: Έγκριση τριμηνιαίας εκτέλεσης παρακολούθησης του Δημοτικού Προϋπολογισμού Έτους 2020.

 
3ο θέμα: Γνωμοδότηση για την Μ.Π.Ε για το έργο: «Λειτουργία υφιστάμενων λιμενικών εγκαταστάσεων λιμένα Καταπόλων Αμοργού».

 
4ο θέμα: Διακοπή κυκλοφορίας και οριστική διαγραφή πυροσβεστικού οχήματος από το μητρώο οχημάτων του Δήμου Αμοργού λόγω μη χρήσης.

 
5ο θέμα:  Αποδοχή χρηματοδοτήσεων.

 
6ο θέμα: Έγκριση σύναψης νέας Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Αμοργού και του Δήμου Αστυπάλαιας για την υλοποίηση των πράξεων «Έργα προστασίας και αποκατάστασης οδοστρώματος υφιστάμενων δημοτικών δρόμων στο Δήμο Αστυπάλαιας έτους 2016» και «Διαμόρφωση – κατασκευή τεχνικών έργων και ασφαλτόστρωση δημοτικών δρόμων στην περιοχή Άγιος Βασίλειος και Πρόβαρμα».

 
7ο θέμα: Λήψη απόφασης για προσφυγή ή μη κατά των αποφάσεων της Ρ.Α.Ε.(Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας) για τη χορήγηση αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από υβριδικούς σταθμούς.

 
8ο θέμα: Λήψη απόφασης για την απαλλαγή από Δημοτικά τέλη επιχειρήσεων που πλήττονται από τα έκτακτα μέτρα περιορισμού του COVID-19.

 
Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.
ΓΡΙΣΠΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ

 
Για τις εισηγήσεις της συνεδρίασης πατήστε ΕΔΩ…
 
Για να παρακολουθήσετε LIVE την συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ακολουθήστε το κανάλι του Δήμου Αμοργού στο Youtube πατώντας ΕΔΩ…