ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5/2019

ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε. ΑΜΟΡΓΟΥ

Τα Τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αμοργού:

1) κ. Ψυχογυιό Παναγιώτη, Αντιπρόεδρο 2) κ. Γρίσπο Σταμάτιο, Δημοτικό Σύμβουλο 3) κα Νομικού – Ψακή Δήμητρα, Δημοτική Σύμβουλο  4) ) κ. Δεσποτίδη Ευάγγελο, μέλος του Δ.Σ 5) Κουντουρούπη Ελένη, μέλος του Δ.Σ. 6) κα Χαρτοφύλακα Σοφία, μέλος του Δ.Σ.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:
Αναπληρωματικά μέλη με ευθύνη και των τακτικών μελών.

Την 18η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30  στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου θα πραγματοποιηθεί η 5η Τακτική Συνεδρίαση 2019 του Διοικητικού Συμβουλίου της  Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αμοργού (ΔΗ.ΚΕ.Α) προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1o: Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμοργού (ΔΗ.Κ.Ε.Α.).
ΘΕΜΑ 2o: 1Η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού Έτους 2019 της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αμοργού (ΔΗ.Κ.Ε.Α.).
ΘΕΜΑ 3o:Ορισμός εκπροσώπου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αμοργού (ΔΗ.Κ.Ε.Α.) για τη διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών και γενικότερα της πραγματοποίησης των τραπεζικών συναλλαγών της.
ΘΕΜΑ 4o:Ορισμός υπευθύνου – διαχειριστή του Τραπεζικού λογαριασμού στην Τράπεζα Πειραιώς για πληρωμές της  Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αμοργού (ΔΗ.Κ.Ε.Α.) μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (Ε.Α.Π.).

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΗΣ ΔΗ.Κ.Ε.Α
ΓΡΙΣΠΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ