ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5/2019

ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ:

 • 1) Το Δήμαρχο κ. Φωστιέρη Νικόλαο 2) Την Αντιδήμαρχο κα Γαβαλά Άννα και τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους:
 • Συνοδινό Ελευθέριο, Ψυχογυιό Παναγιώτη, Γρίσπο Κωνσταντίνο, Πράσινο Νικόλαο, Βασσάλο Νικόλαο.
  • Ρούσσο Νικήτα, Σίμο Σταμάτιο, Πρέκα Δημήτριο.
  • Γιαννακοπούλου Ειρήνη.
  • Στρατουδάκη Θεόδωρο.
  • Καραϊσκο Ελευθέριο.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 1. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Αιγιάλης κ. Γαβαλά Παύλο.
 2. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Αμοργού κ. Δεσποτίδη Ευάγγελο.
 3. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Καταπόλων Λιούτα Γεώργιο.
 4. Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Αρκεσίνης κα Πατηνιώτη Σοφία.
 5. Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Βρουτσίου κ. Οικονομίδη Λάμπρο.
 6. Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Θολαρίων κ. Μαρίνη Αντώνιο.

Την 16η Μαρτίου, ημέρα Σάββατο και ώρα 11:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου μας θα πραγματοποιηθεί η 5η Τακτική Συνεδρίαση 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1o: Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων (για το έργο Κατασκευή δικτύου ύδρευσης περιοχής Αιγιάλης Αμοργού) το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, σύμφωνα με το άρθρο 69 του Ν. 4509/2017 και την 13022/19-4-2018 Κοινή Απόφαση των υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1337/τ.Β΄/24-4-2018), όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 44173/24-8-2018 ΚΥΑ(ΦΕΚ 3656/τ. Β΄/27-8-2018) και ισχύει.

ΘΕΜΑ 2ο: Διάλυση της σύμβασης για την κατασκευή του έργου: ΄΄Αφαλάτωση Καταπόλων παραγωγής πόσιμου νερού 600μ3/ημέρα΄΄.

ΘΕΜΑ 3ο: Παραλαβή της μελέτης ΄΄Βελτίωση του δρόμου Όρμος Αιγιάλης – Θολάρια Αμοργού΄΄.

ΘΕΜΑ 4ο: Γνωμοδότηση για υδροδότηση ακινήτου εκτός οικισμού Λαγκάδας Τ.Κ. Αιγιάλης Αμοργού.

ΘΕΜΑ 5ο: Αίτηση της κας Σταματίας Μαύρου και του κ. Θεοδώρου Σπανού για χορήγηση βεβαίωσης περί παραχώρησης ως προς τη χρήση τμήματος αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας τους στο Κάτω Ακρωτήρι Καταπόλων Αμοργού.

ΘΕΜΑ 6ο: Αίτηση της Ιατρού κας Κιοσσέ Αναστασίας για παροχή επιδόματος στέγασης σύμφωνα με το Ν.4512/2018.

ΘΕΜΑ 7ο: Αίτηση Πάσσαρη Λουκά του Νικολάου για διαγραφή χρέους δικαιώματος ενταφιασμού.

ΘΕΜΑ  8ο: Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής για εξέταση του θέματος της επιδότησης των δικαιούχων υπαλλήλων που βρίσκονται στο νησί μας και ανήκουν σε μια από τις κατηγορίες του Ν.4483/20174483/ΦΕΚ107/31-07-2017/αρ. 32/τεύχος Α΄.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΑΛΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ