ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 5/2018

ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ:

  • 1) Τον Δήμαρχο κ. Φωστιέρη Νικόλαο 2) Την Αντιδήμαρχο κα Γαβαλά Άννα

τους κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους: Χάλαρη Παναγιώτα, Καραίσκο Ελευθέριο, Συνοδινό Ελευθέριο,   Ψυχογυιό Παναγιώτη, Γρίσπο Κωνσταντίνο, Βασσάλο Νικόλαο.

  • Ρούσσο Νικήτα, Κωβαίο Μιχαήλ, Σίμο Σταμάτιο, Πρέκα Δημήτριο.
  • Γιαννακοπούλου Ειρήνη.

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

  1. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Αιγιάλης κ. Γαβαλά Παύλο.
  2. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Αμοργού κ. Δεσποτίδη Ευάγγελο.
  3. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Καταπόλων Λιούτα Γεώργιο.
  4. Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Αρκεσίνης κα Πατηνιώτη Σοφία.
  5. Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Βρουτσίου κ. Οικονομίδη Λάμπρο.
  6. Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Θολαρίων κ. Μαρίνη Αντώνιο.

 

Την 13η Μαρτίου 2018, ημέρα Τρίτη και ώρα 18:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου μας θα πραγματοποιηθεί η 5η Τακτική Συνεδρίαση 2018 του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

 

ΘΕΜΑ  1o: 1η Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού Έτους 2018.

ΘΕΜΑ 2ο:Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση της προμήθειας υγρών καυσίμων του Δήμου Αμοργού Έτους 2018.

ΘΕΜΑ 3ο:Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης παρακολούθησης εκτέλεσης του Δημοτικού Προϋπολογισμού Έτους 2017 (Δ΄ Τρίμηνο).

ΘΕΜΑ  4ο: Αποδοχή της Α΄ Δόσης 2018 της τακτικής κρατικής χρηματοδότησης (ΚΑΠ) για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης της Αμοργού και λήψη απόφασης κατανομής της χρηματοδότησης στις Σχολικές Επιτροπές του Δ. Αμοργού.

ΘΕΜΑ 50: Παραλαβή της επικαιροποιημένης μελέτης και των τευχών δημοπράτησης για την ύδρευση περιοχής Τ.Κ. Αρκεσίνης Αμοργού.

ΘΕΜΑ 60: Σύναψη Σύμβασης Διαβαθμιδικής Συνεργασίας με Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για προμήθεια και εγκατάσταση αθλητικών ειδών γηπέδου ποδοσφαίρου Δήμου Αμοργού.

ΘΕΜΑ 70: Έγκριση σύναψης Προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για το πρόγραμμα εκτέλεσης κουνουποκτονίας για το Έτος 2018.

ΘΕΜΑ 8Ο: Δημιουργία αεροδρομίου επί υδάτινης επιφάνειας στη Νήσο Αμοργό.

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Α/Α
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΡΑΣΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ