ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 4/2020 ΓΙΑ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΑΜΟΡΓΟΥ

ΠΡΟΣ: Τα Τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού

1) Γρίσπο Κωνσταντίνο, Αντιδήμαρχο 2) Παναγάκη Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, μέλος Δ.Σ. 3) Σίμο Σταμάτιο, Δημοτικό Σύμβουλο, μέλος Δ.Σ 4) Ψακή Ιωάννη του Νικήτα, Εκπρόσωπο Αλιευτικού συλλόγου Αμοργού, μέλος Δ.Σ. 5) Θεολογίτη Μιχαήλ του Νικολάου, Δημότη 6) κ. Σιδηρόπουλο Χαράλαμπο, Προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής Αμοργού.

 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:

Αναπληρωματικά μέλη με ευθύνη και των τακτικών μελών.

Την 3η Μαρτίου 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου μας θα πραγματοποιηθεί η 4η Τακτική Συνεδρίαση 2020 του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1o: Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού Έτους 2020 στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αμοργού και υποβολή σχετικού αιτήματος στο ΥΠΕΣ.

ΘΕΜΑ 2o: Παραλαβή προμελέτης του έργου: ΄΄Κατασκευή αλιευτικού καταφυγίου στην Αιγιάλη Αμοργού΄΄.

ΘΕΜΑ 3o: Επανεξέταση αιτήματος κας Δεσποτίδη Καλλιόπης του Δημ. για υπόδειξη θέσης τοποθέτησης ενός πεπαλαιωμένου καϊκιού στο λιμάνι των Καταπόλων Αμοργού στα πλαίσια του προγράμματος ΄΄Καράβια που δεν φοβήθηκαν΄΄ το οποίο επιμελείται και πραγματοποιεί η εικαστικός Χριστιάννα Οικονόμου.

ΘΕΜΑ 4o: Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό μέχρι 31/12/2020 για το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αμοργού.

ΘΕΜΑ 5o: Ορισμός εκπροσώπων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού στην γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων για το Έτος 2020.

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  Δ.Λ.Τ.Α.
ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ