ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 25/2018 ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ: 

 • 1) Το Δήμαρχο κ. Φωστιέρη Νικόλαο 2) Την Αντιδήμαρχο κα Γαβαλά Άννα και τους κ. κ.
  Δημοτικούς Συμβούλους:
 • Συνοδινό Ελευθέριο, Ψυχογυιό Παναγιώτη, Γρίσπο Κωνσταντίνο, Πράσινο Νικόλαο, Βασσάλο Νικόλαο.
  • Ρούσσο Νικήτα, Σίμο Σταμάτιο, Πρέκα Δημήτριο.
  • Γιαννακοπούλου Ειρήνη.
  • Στρατουδάκη Θεόδωρο.
  • Καραϊσκο Ελευθέριο.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 1. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Αιγιάλης κ. Γαβαλά Παύλο.
 2. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Αμοργού κ. Δεσποτίδη Ευάγγελο.
 3. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Καταπόλων Λιούτα Γεώργιο.
 4. Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Αρκεσίνης κα Πατηνιώτη Σοφία.
 5. Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Βρουτσίου κ. Οικονομίδη Λάμπρο.
 6. Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Θολαρίων κ. Μαρίνη Αντώνιο.

Την 11η Δεκεμβρίου, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου μας θα πραγματοποιηθεί η 25η Συνεδρίαση 2018 του Δημοτικού Συμβουλίου, προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ  1ο: Αποδοχή χρηματοδότησης Δ΄ Δόσης 2018 Τακτικής κατανομής ΚΑΠ για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών των Σχολείων της Α/θμιας και της Β/θμιας Εκπ/σης Δ. Αμοργού.

ΘΕΜΑ  2o: Αποδοχή χρηματοδοτήσεων.

ΘΕΜΑ  3o: 8η Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού Έτους 2018.

ΘΕΜΑ  4o: Ανακαθορισμός ή μη τελών φωτισμού – καθαριότητας του Δήμου για το Έτος 2019.

ΘΕΜΑ  5o: Ανακαθορισμός ή μη τελών ύδρευσης-αποχέτευσης του Δήμου για το Έτος 2019.

ΘΕΜΑ  6o: Ανακαθορισμός ή μη τελών και εισφορών του Δήμου για το Έτος 2019.

ΘΕΜΑ  7o: Πρόσληψη δικηγόρου με έμμισθη εντολή στο Δήμο Αμοργού.

ΘΕΜΑ 8o: Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων το οποίο εντάσσεται στο πρόγραμμα ΄΄ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι΄΄ στο άρθρο 69 του Ν.4509/2017 για την ΚΥΑ 13022/19-4-2018 των υπουργών Εσωτερικών, Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών (ΦΕΚ 1337/τ.Β/24-4-2018) όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ.  ΚΥΑ 44173/24-8-2018 και ισχύει.

ΘΕΜΑ   9o: Έγκριση πρακτικού Επιτροπής και απόφαση Δ.Σ. για το θέμα της ενοικίασης της Δημοτικής αποθήκης  που βρίσκεται στον οικισμό ΄΄Ποταμός΄΄ της Τ.Κ. Αιγιάλης Αμοργού  στον κ. Μενδρινό Ανάργυρο.

ΘΕΜΑ 10o:  Εφαρμογή ειδικού τιμολογίου χρέωσης κατανάλωσης ύδρευσης.

ΘΕΜΑ  11o: Διόρθωση λογαριασμού ύδρευσης Έτους 2017.

ΘΕΜΑ  12o: Παραλαβή γεωτεχνικής μελέτης θεμελίωσης δεξαμενής ύδρευσης Αρκεσίνης Τ.Κ. Αρκεσίνης Αμοργού κι αξιολόγησης υφιστάμενων μελετών ΙΓΜΕ.

ΘΕΜΑ  13o:  Ονοματοδοσία  Πλατείας Όρμου Αιγιάλης Αμοργού.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΑΛΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ