ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 23/201

ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ:

 • 1) Το Δήμαρχο κ. Φωστιέρη Νικόλαο 2) Την Αντιδήμαρχο κα Γαβαλά Άννα και τους κ. κ.                                            Δημοτικούς Συμβούλους:
 • Καραίσκο Ελευθέριο, Συνοδινό Ελευθέριο, Ψυχογυιό Παναγιώτη, Γρίσπο Κωνσταντίνο, Πράσινο Νικόλαο, Βασσάλο Νικόλαο.
  • Ρούσσο Νικήτα, Σίμο Σταμάτιο, Πρέκα Δημήτριο.
  • Γιαννακοπούλου Ειρήνη.
  • Στρατουδάκη Θεόδωρο.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 1. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Αιγιάλης κ. Γαβαλά Παύλο.
 2. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Αμοργού κ. Δεσποτίδη Ευάγγελο.
 3. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Καταπόλων Λιούτα Γεώργιο.
 4. Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Αρκεσίνης κα Πατηνιώτη Σοφία.
 5. Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Βρουτσίου κ. Οικονομίδη Λάμπρο.
 6. Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Θολαρίων κ. Μαρίνη Αντώνιο.

Την 16η Νοεμβρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 19:30 μ.μ στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου μας θα πραγματοποιηθεί η 23η Συνεδρίαση 2018 του Δημοτικού Συμβουλίου, προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ  1o: 7η Αναμόρφωση Δημοτικού Προϋπολογισμού Έτους 2018΄΄.

ΘΕΜΑ 2o:Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης παρακολούθησης εκτέλεσης του Δημοτικού Προϋπολογισμού Έτους 2018 –  Γ΄ Τρίμηνο΄΄.

ΘΕΜΑ  3o: Λήψη απόφασης για τη διενέργεια των έργων, προμηθειών, υπηρεσιών, βάσει των Αναμορφώσεων του Δημοτικού Προϋπολογισμού Έτους 2018.

ΘΕΜΑ 4o: Εξέταση υπόθεσης αρχαιολογικών δεσμεύσεων ιδιοκτησιών στα Κατάπολα Αμοργού.

ΘΕΜΑ 5o: Παραλαβή μελέτης ΄΄ Επικαιροποίηση μελέτης οδοποιίας Λεβρωσσός – Ψιλή Άμμος΄΄.

ΘΕΜΑ 6o: Έγκριση πρακτικού Επιτροπής και απόφαση Δ.Σ. για το θέμα της ενοικίασης της Δημοτικής αποθήκης  που βρίσκεται στον οικισμό ΄΄Ποταμός΄΄ της Τ.Κ. Αιγιάλης Αμοργού  στον κ. Μενδρινό Ανάργυρο.

ΘΕΜΑ 7o: Παραλαβή της μελέτης για την αντικεραυνική προστασία στην περιοχή ΄΄Κάτω Μεριά΄΄Αμοργού.

ΘΕΜΑ 8o: Διόρθωση λογαριασμού ύδρευσης – αποχέτευσης Έτους 2017 της κας Βεκρή Ευθυμίας, κατοίκου Όρμου Αιγιάλης Αμοργού.

ΘΕΜΑ 9o: Παραλαβή οριστικής μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου  «Εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας δημοτικού δικτύου ύδρευσης Δήμου Αμοργού»

ΘΕΜΑ 10o: Παραλαβή οριστικής στατικής μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου  «Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης Αρκεσίνης στην Τ.Κ. Αρκεσίνης Αμοργού»

ΘΕΜΑ 11o: Παραλαβή οριστικής αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου  «Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης Αρκεσίνης στην Τ.Κ. Αρκεσίνης Αμοργού».

ΘΕΜΑ 12o: Παραλαβή οριστικής στατικής μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου  «Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης Κολοφάνας στην Τ.Κ. Αρκεσίνης Αμοργού»

ΘΕΜΑ 13o: Παραλαβή οριστικής αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου  «Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης Κολοφάνας στην Τ.Κ. Αρκεσίνης Αμοργού»

ΘΕΜΑ 14o: Παραλαβή οριστικής στατικής μελέτης και τευχών δημοπράτησης του έργου  «Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης στην περιοχή Άγιος Παύλος στην Τ.Κ. Αιγιάλης Αμοργού»

ΘΕΜΑ 15o: Παραλαβή οριστικής αρχιτεκτονικής μελέτης του έργου  «Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης στην περιοχή Άγιος Παύλος στην Τ.Κ. Αιγιάλης Αμοργού»

ΘΕΜΑ 16o: Τοποθέτηση πόρτας στο οδικό δίκτυο Δήμου Αμοργού στην περιοχή ΄΄Καλοταρίτισσα΄΄ της Τ.Κ. Αρκεσίνης Αμοργού.

ΘΕΜΑ  17o: Γνωμοδότηση για επανίδρυση του τομέα Υγείας – Πρόνοιας -Ευεξίας  στο  ΕΠΑΛ Αμοργού.

ΘΕΜΑ 18o: Έγκριση: α) της μετακίνησης εκτός έδρας του Δημάρχου Αμοργού και ενός Δημοτικού Συμβούλου για υπηρεσιακούς λόγους β) εξιδίκευσης δαπάνης για την κάλυψη των εξόδων της προαναφερομένης μετακίνησης.

ΘΕΜΑ 19o: Αντικατάσταση του Δασοφύλακα κ. Βεκρή Μιχαήλ, από την Επιτροπή ανεπιτήρητων ζώων.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΧΑΛΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ