ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 23/2019 ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔHMOΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ:

 • Το Δήμαρχο κ. Καραϊσκο Ελευθέριο 2) Τον Αντιδήμαρχο κ. Γρίσπο Κωνσταντίνο 3) Τον Αντιδήμαρχο κ. Βασσάλο Εμμανουήλ 4) Την Αντιδήμαρχο κα Δεσποτίδη Καλλιόπη και τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους:
  • Νομικού – Ψακή Δήμητρα, Λουδάρο Γεώργιο, Ψυχογιού Ελευθερία.
  • Γαβαλά Άννα, Παναγάκη Γεώργιο, Συνοδινό Ελευθέριο, Γιαννακοπούλου Ειρήνη.
  • Σπανό Θεόδωρο, Σίμο Σταμάτιο.

     ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 1. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Αιγιάλης κ. Γαβαλά Ιωάννη.
 2. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Αμοργού κ. Δεσποτίδη Ευάγγελο.
 3. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Καταπόλων κ. Κωβαίο Αντώνιο.
 4. Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Θολαρίων κ. Μαρίνη Αντώνιο.

Την 25η Νοεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου μας θα πραγματοποιηθεί η 23η Τακτική Συνεδρίαση 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1o:Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης παρακολούθησης του Δημοτ. Προϋπολογισμού Γ΄ τριμήνου 2019.

ΘΕΜΑ 2ο: Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης του Δήμου Αμοργού & των Ν.Π.Δ.Δ. Έτους 2020.

ΘΕΜΑ  3ο: Τροποποίηση Κανονισμού Ύδρευσης – Αποχέτευσης του Δήμου Αμοργού.

ΘΕΜΑ  4ο: Ανακαθορισμός ή μη τελών φωτισμού – καθαριότητας του Δήμου για το Έτος 2020.

ΘΕΜΑ  5ο: Ανακαθορισμός ή μη τελών ύδρευσης-αποχέτευσης του Δήμου για το Έτος 2020.

ΘΕΜΑ  6ο:   Ανακαθορισμός ή μη τελών και εισφορών του Δήμου για το Έτος 2020.

ΘΕΜΑ 7ο : Κατανομή Γ΄ Δόσης 2019 Τακτικής Κατανομής ΚΑΠ στις Σχολικές Επιτροπές.

ΘΕΜΑ  8ο: Ενοικίαση οικοπέδου στην περιοχή ΄΄Εμποριοί΄΄ Αιγιάλης για εγκατάσταση διάθεσης λυμάτων Ποταμού.

ΘΕΜΑ  9ο: Έγκριση εκτέλεσης του έργου ΄΄Εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διάθεσης λυμάτων Αιγιάλης Δήμου Αμοργού΄΄   

ΘΕΜΑ 10ο: Παραλαβή της μελέτης και των τευχών δημοπράτησης του έργου ΄΄Επέκταση νηπιαγωγείου Καταπόλων Αμοργού΄΄.

ΘΕΜΑ  11ο: Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο ΕΠ ΄΄Νότιο Αιγαίο΄΄ του έργου ΄΄Επέκταση νηπιαγωγείου Καταπόλων Αμοργού΄΄

ΘΕΜΑ  12ο: Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης στο πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ της πράξης ΄΄Εκπόνηση μελετών και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αμοργού΄΄ . 

ΘΕΜΑ  13ο: Ορισμός υπευθύνου για τη διαχείριση του λογαριασμού που έχει ανοιχτεί στην Τράπεζα Ελλάδος για το έργο: ΄΄ Ολοκληρωμένη δράση ανάπλασης βυζαντινού οικισμού Χώρας Αμοργού (Αποκατάσταση κτιρίου Θόλου – Διαμόρφωση περιοχής πηγαδιών). 

ΘΕΜΑ 14ο:Γνωμοδότηση για υδροδότηση αγροτεμαχίου εκτός οικισμού Καλοταρίτισσας Τ.Κ. Αρκεσίνης.

ΘΕΜΑ  15ο: Διόρθωση λογαριασμού ύδρευσης κατανάλωσης έτους 2018 ακινήτου στην περιοχή Αγ. Τριάδα Τ.Κ. Αρκεσίνης.

ΘΕΜΑ 16ο: Εισήγηση περί έγκρισης για ένταξη στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Υπουργείου Εσωτερικών «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙI» και την υποβολή πρότασης με τίτλο «Κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ στις σχολικές μονάδες του Δήμου Αμοργού».  

ΘΕΜΑ  17ο:  Παραλαβή οριστικής υδραυλικής μελέτης και επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης δεξαμενής Κολοφάνας.

ΘΕΜΑ  18ο: Παραλαβή οριστικής υδραυλικής μελέτης και επικαιροποιημένων τευχών δημοπράτησης δεξαμενής Αγ. Παύλου.

ΘΕΜΑ  19ο :Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αμοργού στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ» για την προμήθεια και εγκατάσταση στεγάστρων στάσεων

ΘΕΜΑ  20ο :Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αμοργού στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ “Δράσεις εφαρμογής Περιφερειακού Σχεδίου Διαχείρισης Αποβλήτων (ΠΕΣΔΑ) στα μικρά νησιά”

ΘΕΜΑ  21ο: Επικαιροποίηση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αμοργού και του Δήμου Αστυπάλαιας.

ΘΕΜΑ 22ο: Αίτηση Δεσποτίδη Αντωνίου του Μάρκου για διαγραφή χρέους δικαιώματος ενταφιασμού.  

 ΘΕΜΑ 23ο: Αίτηση Λουδάρου Εμμανουήλ του Μάρκου για διαγραφή χρέους δικαιώματος ενταφιασμού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΙΣΠΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ