ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 17/2019

ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔHMOΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ:

 • Το Δήμαρχο κ. Καραϊσκο Ελευθέριο 2) Τον Αντιδήμαρχο κ. Γρίσπο Κωνσταντίνο 3) Τον Αντιδήμαρχο κ. Βασσάλο Εμμανουήλ 4) Την Αντιδήμαρχο κα Δεσποτίδη Καλλιόπη και τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους:
  • Νομικού – Ψακή Δήμητρα, Λουδάρο Γεώργιο, Ψυχογιού Ελευθερία.
  • Γαβαλά Άννα, Παναγάκης Γεώργιος, Συνοδινός Ελευθέριος, Γιαννακοπούλου Ειρήνη.
  • Σπανός Θεόδωρος, Σίμος Σταμάτιος.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 1. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Αιγιάλης κ. Γαβαλά Ιωάννη.
 2. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Αμοργού κ. Δεσποτίδη Ευάγγελο.
 3. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Καταπόλων κ. Κωβαίο Αντώνιο.
 4. Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Θολαρίων κ. Μαρίνη Αντώνιο.

Την 4η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου μας θα πραγματοποιηθεί η 17η Τακτική Συνεδρίαση 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση της υπ’ αριθμ. 71/2019 Απόφασης του Δ.Σ. του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου με θέμα: ¨ 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Αμοργού Έτους 2019¨.

ΘΕΜΑ 2ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.155/2019 απόφασης του Δ.Σ. του Δήμου Αμοργού για σύσταση Σχολικής Επιτροπής Α/βάθμιας Εκπ/σης Δήμου Αμοργού.

ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός δύο (2) μελών από την μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή για τις περιπτώσεις που η Εκτελεστική Επιτροπή συνεδριάζει ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο.

ΘΕΜΑ 4ο: Εξουσιοδότηση προς το Δήμαρχο για υπογραφή αποφάσεων παραχωρήσεων αιθουσών Δημοτικών κτιρίων.

ΘΕΜΑ  5ο: Αποδοχή χρηματοδότησης που αφορά το έργο ΄΄ Κατασκευή δεξαμενής ύδρευσης  Αρκεσίνης Δήμου Αμοργού΄΄.

ΘΕΜΑ   6ο : Έγκριση εορταστικού προγράμματος για την 28η Οκτωβρίου 2019.

ΘΕΜΑ 7ο: Αίτηση κας Λυβιάκη Σοφίας για τοποθέτηση υδρομετρητή για αγροτική χρήση (πότισμα ζώων), πλησίον δημοτικού σημείου υδροληψίας εκτός οικισμού ΄΄Όρμου΄΄ της Τ.Κ. Αιγιάλης.

ΘΕΜΑ 8ο: Αίτηση κ. Χάλαρη Αντωνίου για τοποθέτηση υδρομετρητή για αγροτική χρήση (πότισμα ζώων), πλησίον δημοτικού σημείου υδροληψίας εκτός οικισμού ΄΄Όρμου΄΄ της Τ.Κ. Αιγιάλης.

ΘΕΜΑ  9ο: Αίτηση κ. Βεκρή Γεωργίου για τοποθέτηση υδρομετρητή για αγροτική χρήση (πότισμα ζώων), πλησίον δημοτικού σημείου υδροληψίας εκτός οικισμού ΄΄Όρμου΄΄ της Τ.Κ. Αιγιάλης.

ΘΕΜΑ 10ο: Αίτηση κ. Θεολογίτη Δημητρίου για τοποθέτηση υδρομετρητή για αγροτική χρήση (πότισμα ζώων), πλησίον δημοτικού σημείου υδροληψίας εκτός οικισμού Χώρας (περιοχή Καμίνια).

ΘΕΜΑ 11ο: Αίτηση κ. Ρούσσου Νικολάου για τοποθέτηση υδρομετρητή για αγροτική χρήση (πότισμα ζώων), πλησίον δημοτικού σημείου υδροληψίας Αγροτικού Ιατρείου Κολοφάνας.

ΘΕΜΑ 12ο: Διόρθωση λογαριασμού ύδρευσης κατανάλωσης Έτους 2018, ακινήτου χρήσης από κ. Κουτρούμπα Γεώργιο.

ΘΕΜΑ 13ο: Ορισμός εκπροσώπου από τη Νέα Δημοτική Αρχή για τον υπάρχοντα λογαριασμό ειδικού σκοπού που έχει ανοιχτεί στην Τράπεζα Εurobank και αφορά την κατάθεση ποσού της Πάγιας Προκαταβολής του Δήμου.

ΘΕΜΑ 14ο: Τροποποίηση της υπ΄αριθμ.138/2017 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα: ΄΄Εκπροσώπηση του Δήμου Αμοργού και διαχείριση των λογαριασμών του στην Τράπεζα Πειραιώς΄΄.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΙΣΠΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ