• Το Δήμαρχο κ. Καραίσκο Ελευθέριο 2) Τον Αντιδήμαρχο κ. Γρίσπο Κωνσταντίνο 3) Τον Αντιδήμαρχο κ. Βασσάλο Εμμανουήλ 4) Την Αντιδήμαρχο κα. Δεσποτίδη Καλλιόπη και τους κ. κ. Δημοτικούς Συμβούλους:
    • Νομικού – Ψακή Δήμητρα, Λουδάρο Γεώργιο, Ψυχογιού Ελευθερία.
    • Γαβαλά Άννα, Παναγάκης Γεώργιος, Συνοδινός Ελευθέριος, Γιαννακοπούλου Ειρήνη.
    • Σπανός Θεόδωρος, Σίμος Σταμάτιος.

     ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

  1. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Αιγιάλης κ. Γαβαλά Ιωάννη.
  2. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Αμοργού κ. Δεσποτίδη Ευάγγελο.
  3. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Καταπόλων κ. Κωβαίο Αντώνιο.
  4. Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Θολαρίων κ. Μαρίνη Αντώνιο.

Την 10η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 17:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου μας θα πραγματοποιηθεί η 16η Τακτική Συνεδρίαση 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1o: Τροποποίηση του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αμοργού.

ΘΕΜΑ 2ο: 5η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Αμοργού Έτους 2019.

ΘΕΜΑ 3ο: Ορισμός δύο (2) μελών από την μειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου για την συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή για τις περιπτώσεις που η Εκτελεστική Επιτροπή συνεδριάζει ως συλλογικό πειθαρχικό όργανο.

ΘΕΜΑ 4ο: Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Τουρισμού και Προβολής της Αμοργού.

ΘΕΜΑ 5ο: Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Παράδοσης και Πολιτισμού.

ΘΕΜΑ 6ο: Ορισμός μελών Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών.

ΘΕΜΑ 7ο: Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής ελέγχου τ.μ. οικιών, καταστημάτων και ακάλυπτων χώρων του Δήμου Αμοργού μέχρι 31/12/2019.

ΘΕΜΑ 8ο: Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης της απόδοσης των δημοτικών εσόδων του Δ. Αμοργού μέχρι 31/12/2019.

ΘΕΜΑ  9ο: Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής περιβάλλοντος Δήμου Αμοργού.

ΘΕΜΑ 10ο: Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό μέχρι 31/12/2019.

ΘΕΜΑ 11ο: Σύσταση και συγκρότηση 3μελούς Επιτροπής προσλήψεων του Δ. Αμοργού μέχρι 31/12/2019.

ΘΕΜΑ 12ο: Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στη Διοικούσα Επιτροπή του Κέντρου Υγείας Αμοργού.

ΘΕΜΑ 13ο: Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Υγείας Δήμου Αμοργού.

ΘΕΜΑ 14ο: Σύσταση  Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου (Σ.Τ.Ο.) Δήμου Αμοργού.

ΘΕΜΑ 15ο: Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής νερού από υδροφόρα πλοία.

ΘΕΜΑ 16ο: Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής για την εκτέλεση διοικητικών πράξεων και το κλείσιμο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος άνευ άδειας λειτουργίας.

ΘΕΜΑ 17ο: Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής ελέγχου επιχειρήσεων που υπάγονται στο τέλος παρεπιδημούντων.

ΘΕΜΑ 18ο: Σύσταση και συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας Δήμου Αμοργού.

ΘΕΜΑ 19ο: Σύσταση και συγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμοργού.

ΘΕΜΑ 20ο: Σύσταση και συγκρότηση Σχολικής Επιτροπής Β/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμοργού.

ΘΕΜΑ 21ο: Σύσταση τριμελούς Επιτροπής του επιχειρησιακού προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής υλικής συνδρομής του ΤΕΒΑ καθώς και των συμπληρωματικών μέτρων (ΦΕΚ 1701/Β/2015)

ΘΕΜΑ 22ο: Ορισμός μελών στο Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτική Βιβλιοθήκη Δήμου Αμοργού»

ΘΕΜΑ 23ο: Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για την κατάρτιση των Μητρώων Αρρένων του Δήμου Αμοργού μέχρι 31/12/2019.

ΘΕΜΑ 24ο: Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου Αμοργού στην Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης-απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων μέχρι 31/12/2019.

ΘΕΜΑ 25ο: Ορισμός μελών του Δήμου Αμοργού στην Επιτροπή χαρακτηρισμού παραλιών και θεμάτων χορήγησης αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής μέχρι 31/12/2019.

ΘΕΜΑ 26ο: Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Αμοργού (ΔΗ.Κ.Ε.Α.).

ΘΕΜΑ 27ο: Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου Αμοργού.

ΘΕΜΑ 28ο: Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή του στις Γενικές Συνελεύσεις του Δικτύου Αειφόρων Νήσων – Δ.ΑΦ.ΝΗ.

ΘΕΜΑ 29ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 6/2019 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα: ¨Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης υπηρεσιών του Δ. Αμοργού μέχρι 31/08/2019 ¨, ως προς την ημερομηνία λήξης της θητείας της Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 30ο: Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 5/2019 απόφασης του Δ.Σ. με θέμα: ¨Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής Προμηθειών Δ. Αμοργού μέχρι 31/08/2019¨, ως προς την ημερομηνία λήξης της θητεία της Επιτροπής.

ΘΕΜΑ 31ο: Σύσταση και συγκρότηση της Επιτροπής Ελέγχου Καταπάτησης Δημοτικών χώρων Δ. Αμοργού μέχρι 31/12/2019.

ΘΕΜΑ 32ο: Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Νεολαίας και Άθλησης Δ. Αμοργού.

ΘΕΜΑ 33ο: Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής πρωτογενούς τομέα Δ. Αμοργού.

ΘΕΜΑ 34ο: Ορισμός υπευθύνου – συντονιστή στη διοργάνωση καταδυτικών αγώνων και εβδομάδας γαστρονομίας που θα πραγματοποιηθεί στο νησί μας στις 22 – 28 Σεπτεμβρίου 2019.

ΘΕΜΑ 35ο: Γνωμοδότηση για υδροδότηση εκτός οικισμού Χώρας Αμοργού

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΡΙΣΠΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ