ΘΕΜΑ: Εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αμοργού.

Παρακαλείσθε όπως προσέλθετε στο Δημαρχείο Αμοργού την 1/9/2019, ημέρα Κυριακή και ώρα 18:00, ώστε να διεξαχθεί η εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και των μελών της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου μας, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στα άρθρα 64 & 74 του Ν. 3852/2010, όπως τα άρθρα αυτά αντικαταστάθηκαν με τα άρθρα 71 του Ν.4555/2018 και 2 του Ν.4623/2019 αντίστοιχα.

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος
ΒΑΣΣΑΛΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ:

Δημοτικοί Σύμβουλοι:

 1. κ. ΓΡΙΣΠΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
 2. κ. ΓΡΙΣΠΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ
 3. κα ΔΕΣΠΟΤΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 4. κ. ΛΟΥΔΑΡΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ
 5. κα ΝΟΜΙΚΟΥ ΨΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ
 6. κα ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 7. κα ΓΑΒΑΛΑ ΑΝΝΑ ΤΟΥ ΝΙΚΗΤΑ
 8. κ. ΠΑΝΑΓΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 9. κ. ΣΥΝΟΔΙΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ
 10. κα ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΕΙΡΗΝΗ ΣΥΖ. ΝΙΚΗΤΑ
 11. κ. ΣΠΑΝΟ ΘΕΟΔΩΡΟ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ
 12. κ. ΣΙΜΟ ΣΤΑΜΑΤΙΟ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ