ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 14/2019

ΓΙΑ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΑΜΟΡΓΟΥ

ΠΡΟΣ:
Τα Τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού
1) Γρίσπο Κωνσταντίνο, Αντιδήμαρχο 2) Παναγάκη Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο 3) Σίμο Σταμάτιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 4) Ψακή Ιωάννη του Νικήτα, Εκπρόσωπο Αλιευτικού συλλόγου Αμοργού 5) Θεολογίτη Μιχαήλ του Νικολάου, Δημότη 6) κ. Σιδηρόπουλο Χαράλαμπο, Προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής Αμοργού.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:
Αναπληρωματικά μέλη με ευθύνη και των τακτικών μελών.

Την 9η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:30 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου μας θα πραγματοποιηθεί η 14η Τακτική Συνεδρίαση 2019 του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού προς λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:

ΘΕΜΑ  1o: Κατάρτιση προσχεδίου Προϋπολογισμού Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού Έτους 2020.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Λ.Τ.Α.
ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ