ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 13/2019

ΓΙΑ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΑΜΟΡΓΟΥ

ΠΡΟΣ:
Τα Τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού
 1) Γρίσπο Κωνσταντίνο, Αντιδήμαρχο 2) Παναγάκη Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο 3) Σίμο Σταμάτιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 4) Ψακή Ιωάννη του Νικήτα, Εκπρόσωπο Αλιευτικού συλλόγου Αμοργού 5) Θεολογίτη Μιχαήλ του Νικολάου, Δημότη 6) κ. Σιδηρόπουλο Χαράλαμπο, Προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής Αμοργού.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:
Αναπληρωματικά μέλη με ευθύνη και των τακτικών μελών.

Την 9η Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου μας θα πραγματοποιηθεί η 13η Τακτική Συνεδρίαση 2019 του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού προς λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ  1o: Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου του Δήμου Αμοργού για το Έτος 2020.

ΘΕΜΑ  2o: Συζήτηση επί της αιτήσεως κατοίκων Καταπόλων για στάθμευση και παρεμπόδιση κυκλοφορίας στη διασταύρωση παραλιακού δρόμου Καταπόλων με στενό Καταπόλων.

ΘΕΜΑ  3o: Καθορισμός ζώνης εξομοιούμενου με λιμένα χώρου Καλοταρίτισσας Ν. Αμοργού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Λ.Τ.Α.
ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ