ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 12/2018

ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΑΜΟΡΓΟΥ

                                                                          

ΠΡΟΣ

Τα Τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του

 Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού:

1.κ.Καραϊσκο Ελευθέριο, Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. 2) Χάλαρη Παναγιώτα, Δημοτική Σύμβουλο 3) Γρίσπο Κωνσταντίνο, Δημοτικό Σύμβουλο, 4) Ρούσσο Νικήτα, Δημοτικό Σύμβουλο 5) Γιαννακοπούλου Ειρήνη, Δημοτική Σύμβουλο 6) κ. Σιδηρόπουλο Χαράλαμπο, Προϊστάμενο της λιμενικής αρχής Αμοργού.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:

Αναπληρωματικά μέλη με ευθύνη και των τακτικών μελών.

Την 29η Αυγούστου 2018, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου μας θα πραγματοποιηθεί η 12η Τακτική Συνεδρίαση 2018 του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού προς λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1o: Άνοιγμα Τραπεζικού λογαριασμού για πληρωμές  του Δ.Λ.Τ. Αμοργού μέσω της Ενιαίας Αρχής Πληρωμών (ΕΑΠ) και ορισμός διαχειριστή.

ΘΕΜΑ 2o: Ορισμός Εκκαθαριστή του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού για την υποβολή οικονομικών στοιχείων στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών.

ΘΕΜΑ 30: Προσωρινή παραχώρηση  παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Αιγιάλης στην επιχείρηση του κ Θωμά Καραμπινέση (ενοικίαση αυτοκινήτων – μοτοποδηλάτων).

ΘΕΜΑ 40: Αίτημα κου Δρίζου Νικολάου για τοποθέτηση πήλαρ παροχής νερού και ρεύματος στο λιμάνι της  Αιγιάλης.

ΘΕΜΑ 50: Αίτημα κ Κωβαίου Νικήτα για καθορισμό θέσεων στάσης πλανόδιου εμπόρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένα Καταπόλων.

ΘΕΜΑ 60: Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και διάθεση πίστωσης για την εφαρμογή Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων στους Λιμένες Αρμοδιότητας Δ.Λ.Τ Αμοργού.

ΘΕΜΑ 70 Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και διάθεσης πίστωσης για την ανάθεση εργασιών ευπρεπισμού στα λιμάνια της Αμοργού.

ΘΕΜΑ 80  Έγκριση πληρωμών και διάθεσης πιστώσεων για  αποδοχές, κρατήσεις, φόρους, λοιπές υποχρεωτικές δαπάνες και εισφορές και άλλες δαπάνες .

ΘΕΜΑ 90  Έγκριση πρωτογενούς αιτήματος και διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή  υπηρεσιών είσπραξης τελών των λιμένων Καταπόλων και Αιγιάλης που είχαν ανατεθεί από το τέως διαδημοτικό Δημοτικό Λιμενικού Ταμείου Νάξου για το Έτος 2018.

ΘΕΜΑ 100  Ορισμός αντίκλητου για την διεκπεραίωση χορήγησης Άδειας Υδατοδρομίου εντός της ζώνης λιμένα Καταπόλων Αμοργού.

 Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΣΤΙΕΡΗΣ