ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 11/2019

ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΑΜΟΡΓΟΥ

ΠΡΟΣ:
Τα Τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του  Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού

1) Γρίσπο Κωνσταντίνο , Αντιδήμαρχο 2) Παναγάκη Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο 3) Σίμο Σταμάτιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 4)Ψακή Ιωάννη του Νικήτα, Εκπρόσωπο Αλιευτικού συλλόγου Αμοργού 5) Θεολογίτη Μιχαήλ του Νικολάου, Δημότη 6) κ. Σιδηρόπουλο Χαράλαμπο, Προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής Αμοργού.
 
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:

Αναπληρωματικά μέλη με ευθύνη και των τακτικών μελών.

Την 16η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου μας θα πραγματοποιηθεί η 11η Τακτική Συνεδρίαση 2019 του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού προς λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1o: Συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού.

ΘΕΜΑ 2o: Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού.

ΘΕΜΑ 3o: 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού  Έτους 2019.

ΘΕΜΑ 4o: Ορισμός εκπροσώπων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού για τη διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών.

ΘΕΜΑ 5o: Ορισμός εκπροσώπων του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού στην Γνωμοδοτική Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης, απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων ή πλοίων για το Έτος 2019.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ Δ.Λ.Τ.Α.
ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ