ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10/2020  ΓΙΑ TAKTIKH  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΑΜΟΡΓΟΥ

ΠΡΟΣ:
Τα Τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού

1) Γρίσπο Κωνσταντίνο, Αντιδήμαρχο 2) Παναγάκη Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, μέλος Δ.Σ. 3) Σίμο Σταμάτιο, Δημοτικό Σύμβουλο, μέλος Δ.Σ.  4) Ψακή Ιωάννη του Νικήτα, Εκπρόσωπο Αλιευτικού συλλόγου Αμοργού, μέλος Δ.Σ. 5) Θεολογίτη Μιχαήλ του Νικολάου, Δημότη 6) κ. Μπονίδη Ανδρέα, Προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής Αμοργού.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:

Αναπληρωματικά μέλη με ευθύνη και των τακτικών μελών.

Την 13η Ιουλίου 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου μας θα πραγματοποιηθεί η 10η Τακτική Συνεδρίαση 2020 – διά ζώσης – του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού, κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στις με Α.Π.:18318/13-03-2020 και 33282/29-5-2020 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ., προς λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα :

ΘΕΜΑ 1o: Προσωρινές παραχωρήσεις παραλιακού χώρου εντός χερσαίας ζώνης λιμένων Αιγιάλης και Καταπόλων Αμοργού.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ  Δ.Λ.Τ.Α.
ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ