ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 10/2019
ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΑΜΟΡΓΟΥ

ΠΡΟΣ:
Τα Τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του
 Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού

1) Γαβαλά Άννα , Αντιδήμαρχο 2)Χάλαρη Παναγιώτα, Δημοτική Σύμβουλο 3) Γρίσπο Κωνσταντίνο, Δημοτικό Σύμβουλο, 4)Ρούσσο Νικήτα, Δημοτικό Σύμβουλο 5) Γιαννακοπούλου Ειρήνη, Δημοτική Σύμβουλο 6) κ. Σιδηρόπουλο Χαράλαμπο, Προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής Αμοργού.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:

Αναπληρωματικά μέλη με ευθύνη και των τακτικών μελών.

Η παρούσα πρόσκληση δίδεται στα πλαίσια της παρ.5 του αρ.65 του Ν.3852/2010, όπως συμπληρώθηκε από την παρ.2 του αρ.1 του Ν.4257/2014. Η θεματολογία της πρόσκλησης είναι η ίδια με της 9ης μη πραγματοποιηθείσας – λόγω απαρτίας στα μέλη – Συνεδρίασης του Δ.Σ.

Την 13η Αυγούστου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου μας θα πραγματοποιηθεί η 10η Τακτική Συνεδρίαση 2019 του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού προς λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ  1o: Έγκριση απολογισμού για το Έτος 2018 του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού.

ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση του 1ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου << Διαμόρφωση – Ανάπλαση πλατείας Όρμου Αιγιάλης Αμοργού >>.

ΘΕΜΑ  3o: Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Αιγιάλης Αμοργού στην επιχείρηση ΄΄Αμόργιαλος΄΄, ιδιοκτησίας κ. Σουγλή Χρήστου του Αθανασίου.

ΘΕΜΑ 4o: Προσωρινή παραχώρηση παραλιακού χώρου χερσαίας ζώνης λιμένα Αιγιάλης Αμοργού στην επιχείρηση Ταξίδι Γεύσης από την Κρήτη στο Αϊβαλί, ιδιοκτησίας κας Αγγελοπούλου Μαρίνας του Χρήστου.

ΘΕΜΑ 5o: Εξέταση αιτήματος κ. El Dib Mosaad για χορήγηση άδειας στάσης επαγγελματικού αυτοκινήτου στους κοινόχρηστους χώρους του νησιού για πώληση εμπορευμάτων.

ΘΕΜΑ  6o: Εξέταση αιτήματος κ. Γιαννακού Βικέντιου για διακανονισμό οφειλής.

ΘΕΜΑ  7o: Εξέταση αιτήματος κας Νικολαϊδου Βασιλικής του Ευαγγέλου για διαγραφή προστίμου από τη Λιμενική Αρχή.

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ  Δ.Λ.Τ.Α.
ΦΩΣΤΙΕΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ<