ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1/2019

ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΡΟΣ:

 • 1) Το Δήμαρχο κ. Φωστιέρη Νικόλαο 2) Την Αντιδήμαρχο κα Γαβαλά Άννα και τους κ. κ.                                            Δημοτικούς Συμβούλους:
 • Συνοδινό Ελευθέριο, Ψυχογυιό Παναγιώτη, Γρίσπο Κωνσταντίνο, Πράσινο Νικόλαο, Βασσάλο Νικόλαο.
  • Ρούσσο Νικήτα, Σίμο Σταμάτιο, Πρέκα Δημήτριο.
  • Γιαννακοπούλου Ειρήνη.
  • Στρατουδάκη Θεόδωρο.
  • Καραϊσκο Ελευθέριο.

     ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:

 1. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Αιγιάλης κ. Γαβαλά Παύλο.
 2. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Αμοργού κ. Δεσποτίδη Ευάγγελο.
 3. Πρόεδρο Τοπικής Κοινότητας Καταπόλων Λιούτα Γεώργιο.
 4. Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Αρκεσίνης κα Πατηνιώτη Σοφία.
 5. Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Βρουτσίου κ. Οικονομίδη Λάμπρο.
 6. Εκπρόσωπο Τοπικής Κοινότητας Θολαρίων κ. Μαρίνη Αντώνιο.

Την 18η Iανουαρίου, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου μας θα πραγματοποιηθεί η 1η Τακτική Συνεδρίαση 2019 του Δημοτικού Συμβουλίου προς λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ  1o:  Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων για τη κατάρτιση των Μητρώων Αρρένων του Δήμου Αμοργού μέχρι 31/8/2019 (λήξη Δημοτικής Περιόδου).

ΘΕΜΑ  2ο : Ορισμός Επιτροπής παραλαβής Προμηθειών Δ. Αμοργού μέχρι 31/8/2019 (λήξη Δημοτικής Περιόδου).

ΘΕΜΑ  3ο: Ορισμός Επιτροπής βεβαίωσης καλής εκτέλεσης υπηρεσιών Δ. Αμοργού μέχρι 31/8/2019 (λήξη Δημοτικής Περιόδου).

ΘΕΜΑ  4ο : Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής παρακολούθησης της απόδοσης των Δημοτικών Εσόδων Δ. Αμοργού μέχρι 31/8/2019 (λήξη Δημοτικής Περιόδου).

ΘΕΜΑ  5ο : Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου Καταπάτησης Δημοτικών χώρων Δ. Αμοργού μέχρι 31/8/2019 (λήξη Δημοτικής Περιόδου).

ΘΕΜΑ  6ο: Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής Ελέγχου τ.μ οικιών, επιχειρήσεων και ακάλυπτων χώρων του Δ. Αμοργού μέχρι 31/8/2019 (λήξη Δημοτικής Περιόδου).

ΘΕΜΑ 7ο : Σύσταση και συγκρότηση 3μελούς Επιτροπής προσλήψεων του Δ. Αμοργού μέχρι 31/8/2019 (λήξη Δημοτικής Περιόδου).

ΘΕΜΑ  8ο:  Σύσταση και συγκρότηση Επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών με συμβιβασμό μέχρι 31/8/2019 (λήξη Δημοτικής Περιόδου).

ΘΕΜΑ 9ο: Ορισμός Εκπροσώπου στην Επιτροπή για θέματα ανέλκυσης –απομάκρυνσης ή εξουδετέρωσης ναυαγίων μέχρι 31/8/2019 (λήξη Δημοτικής Περιόδου).

ΘΕΜΑ 10ο: Ορισμός Εκπροσώπου στην Επιτροπή χαρακτηρισμού παραλιών και θεμάτων χορήγησης αδειών εκμίσθωσης θαλασσίων μέσων αναψυχής μέχρι 31/8/2019 (λήξη Δημοτικής Περιόδου).

ΘΕΜΑ 11ο: Τροποποίηση του Ο.Ε.Υ του Δήμου Αμοργού για την Ένταξη του προσωπικού του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” Δήμου Αμοργού σε οργανικές μονάδες μόνιμου προσωπικού.

ΘΕΜΑ  12ο: Έγκριση της υπ΄αριθμ. 1/2019 απόφασης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού με θέμα: ΄΄ Έγκριση του Προϋπολογισμού του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού Έτους 2019΄΄.

ΘΕΜΑ  13ο: Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης και του Πίνακα Στοχοθεσίας του Δήμου Αμοργού και του ΝΠΔΔ με την επωνυμία ΄΄Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αμοργού΄΄  Έτους 2019.

ΘΕΜΑ  14ο: Έγκριση Σχεδίου Προγραμματικής σύμβασης για την υλοποίηση του έργου ΄΄ Κατασκευή γηπέδου 5χ5 Υπαίθριου Αθλητικού Κέντρου Καταπόλων Δήμου Αμοργού Ν. Κυκλάδων΄΄.

ΘΕΜΑ  15ο: Τροποποίηση σύμβασης συνεργασίας με την ΕΕΑΑ Α.Ε για τη μεταφορά της συλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών στο ΚΔΑΥ για το Έτος 2019.

ΘΕΜΑ  16ο: Δράσεις Τουριστικής Προβολής του Δήμου Αμοργού για το Έτος 2019.

ΘΕΜΑ 17ο: Έγκριση σχεδίου χρησιδανείου μεταξύ Δήμου Αμοργού και Ένωσης Αιγιαλιτών Αμοργού για την ενοικίαση κτιρίου, ιδιοκτησίας της, στην περιοχή της Αιγιάλης Αμοργού.

ΘΕΜΑ  18ο: Έγκριση ψηφίσματος διαμαρτυρίας της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για την ανάρτηση των δασικών χαρτών, βάσει του Π.Δ.32/2016.

ΘΕΜΑ  19ο:  Στέγαση ή μερική επιδότηση υπαλλήλου βάσει του νόμου υπ. αριθμ. 4483/ΦΕΚ 107/31-07-2017/τεύχος Α΄.

ΘΕΜΑ   20ο: Στήριξη εκπαιδευτικών δυσπρόσιτων σχολείων.

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΑΛΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ