ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 1/2019

ΓΙΑ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ.  ΑΜΟΡΓΟΥ

ΠΡΟΣ:

Τα Τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του
Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού:

1) κ. Φωστιέρη Νικόλαο, Δήμαρχο Αμοργού 2)Χάλαρη Παναγιώτα, Δημοτική Σύμβουλο 3) Γρίσπο Κωνσταντίνο, Δημοτικό Σύμβουλο, 4)Ρούσσο Νικήτα, Δημοτικό Σύμβουλο 5) Γιαννακοπούλου Ειρήνη, Δημοτική Σύμβουλο 6) κ. Σιδηρόπουλο Χαράλαμπο, Προϊστάμενο της Λιμενικής Αρχής Αμοργού.

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:
Αναπληρωματικά μέλη με ευθύνη και των τακτικών μελών.

Την 18η Ιανουαρίου 2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου μας θα πραγματοποιηθεί η 1η Τακτική Συνεδρίαση 2019 του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού προς λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

ΘΕΜΑ 1o: Έγκριση – ψήφιση Προϋπολογισμού δαπανών – εσόδων ΄Ετους 2019 του Δ.Λ.Τ. Αμοργού  Έτους 2019.

ΘΕΜΑ 2o: Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) ΄Ετους 2019 του Δ.Λ.Τ. Αμοργού.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΣΤΙΕΡΗΣ