Το Α.Σ.Ε.Π. καλεί όλους τους υποψηφίους που περιλαμβάνονται στους πίνακες της επισυναπτόμενης ανακοίνωσης να αποστείλουν όλα τα δικαιολογητικά μέχρι την Τετάρτη 20/01.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε εδώ.