ΑΡΙΘ. 14/2020
ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους: 1) Γρίσπο Κωνσταντίνο 2) Βασσάλο Εμμανουήλ 3) Δεσποτίδη Καλλιόπη 4) Νομικού Δήμητρα 5) Παναγάκη Γεώργιο και 6) Σίμο Σταμάτιο.

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα την 20η του μηνός Ιουλίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ 

  1. Έγκριση του πρακτικού ΙΙ της Επιτρ. Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός απορριμματοφόρου οχήματος χωρητικότητας 10-12 μ3 με σύστημα πλύσης.
  2. Καθορισμός όρων διαγωνισμού για αγορά οικοπέδου στην Λαγκάδα Αιγιάλης Αμοργού.
  3. Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 41/2020 απόφασης της Οικ. Επιτροπής και ανάδειξη αναδόχου του έργου «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΑΙΓΙΑΛΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΟΡΓΟY