ΑΡΙΘ. 10/2020

 ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους: 1) Γρίσπο Κωνσταντίνο 2) Βασσάλο Εμμανουήλ 3) Δεσποτίδη Καλλιόπη 4) Νομικού Δήμητρα 5) Παναγάκη Γεώργιο και 6) Σίμο Σταμάτιο.

Καλείστε σε τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί διά τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρ. 10 παρ. 1 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τχ. Α΄) μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας epresence.gov.gr, την 29η του μηνός Απριλίου του έτους 2020, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 11:00 π.μ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:  

ΘΕΜΑΤΑ 

1.      Έγκριση τριμηνιαίας έκθεσης παρακολούθησης του δημοτικού προϋπολογισμού για το Α΄ τρίμηνο του 2020. 

2.      Αναμόρφωση (3η) του δημοτικού προϋπολογισμού οικ. έτους 2020.

3.      Επικαιροποίηση της απόφασης αποδοχής κληρονομιάς Κέλερη στο Δήμο Αμοργού.

4.      Εξέταση αίτησης για διαγραφή τελών μεταφοράς νερού με βυτιοφόρο όχημα Δήμου, λογαριασμού ύδρευσης έτους 2018, ξενοδοχείου «Αμόργιον», ιδιοκτησίας κ. Βεκρή Αντώνη.

5.      Λήψη απόφασης για την απαλλαγή από δημοτικά τέλη επιχειρήσεων που πλήττονται από τα έκτακτα μέτρα περιορισμού του covid-19.

6.      Έγκριση της μελέτης, της διακήρυξης και των λοιπών τευχών και καθορισμός των όρων διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΑΜΟΡΓΟ».

7.      Έγκριση της μελέτης, της διακήρυξης και των λοιπών τευχών και καθορισμός των όρων διαγωνισμού για την προμήθεια με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρου οχήματος».

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΟΡΓΟY