ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΑΡΙΘ. 03/2020 

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους: 1) Γρίσπο Κωνσταντίνο 2) Βασσάλο Εμμανουήλ 3) Δεσποτίδη Καλλιόπη 4) Νομικού Δήμητρα 5) Παναγάκη Γεώργιο και 6) Σίμο Σταμάτιο.

Καλείστε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα την 10η του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00 μ.μ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ

  1. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων του Δήμου για το έτος 2020.
  2. Καθορισμός των όρων διαγωνισμού για την μίσθωση ακινήτου για ποικίλες χρήσεις του Δήμου.
  3. Αίτηση Βλαβιανού Γεωργίου για διαγραφή προσαυξήσεων οφειλών ύδρευσης.
  4. Αιτήσεις δημοτών για χορήγηση διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής οφειλών.

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΟΡΓΟY