ΑΡΙΘ. 19/2019

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
κ.κ. Δημοτικούς Συμβούλους: 1) Γαβαλά Άννα 2) Βασσάλο Νικόλαο 3) Γρίσπο Κων/νο 4) Πράσινο Νικόλαο 5) Ψυχογιό Παναγιώτη και 6) Σίμο Σταμάτιο.

Καλείσθε να προσέλθετε σε δημόσια συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί στο δημοτικό κατάστημα την 26η του μηνός Αυγούστου του έτους 2019, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ

  1. Έγκριση της μελέτης, της διακήρυξης κ καθορισμός όρων διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή Αλιευτικού Καταφυγίου στο Ξυλοκερατίδι Καταπόλων Αμοργού».
  2. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Κατασκευή συνοδών έργων 2ης μονάδας αφαλάτωσης Αιγιάλης Αμοργού».

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΩΣΤΙΕΡΗΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΟΡΓΟY