ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΡΙΘ. 15/2019

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΟΥ Δ.Λ.Τ. ΑΜΟΡΓΟΥ
κ.κ.: 1) Γρίσπο Κωνσταντίνο, Αντιδήμαρχο 2) Παναγάκη Γεώργιο, Δημ. Σύμβουλο 3)Σίμο Σταμάτιο, Δημ. Σύμβουλο 4) Ψακή Ιωάννη του Νικήτα, εκπρόσωπο Αλιευτικού Συλλόγου Αμοργού 5) Θεολογίτη Μιχαήλ του Νικολάου, δημότη και 6) Σιδηρόπουλο Χαράλαμπο, Προϊστάμενο Λιμενικής Αρχής Αμοργού.

Γνωστοποίηση: Αναπληρωματικά μέλη με ευθύνη και των τακτικών μελών.

Καλείστε να προσέλθετε σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Αμοργού που θα πραγματοποιηθεί στο δημοτικό κατάστημα την 6η του μηνός Νοεμβρίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00, για την συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑΤΑ 

  1. Έγκριση-ψήφιση του προϋπολογισμού του Δημ. Λιμενικού Ταμείου Αμοργού οικονομικού έτους 2020.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΜΟΡΓΟY