Σας προσκαλούμε σε λαϊκή συνέλευση, σύμφωνα με το Άρθρο 85 του Ν. 3852/2010  την  Τετάρτη  7 Νοεμβρίου 2018 και ώραν 18:30,  στο Πνευματικό Κέντρο Λαγκάδας   προκειμένου να καταρτισθεί ο πίνακας των έργων που θα συμπεριληφθούν στο Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου κατά το Οικονομικό Έτος 2019.

Ο Πρόεδρος της
Τοπικής Κοινότητας Αιγιάλης

Γαβαλάς Παύλος