Νικόλαος Ιωάν. Φωστιέρης Δήμαρχος Αμοργού

Νικόλαος Ιωάν. Φωστιέρης
Δήμαρχος Αμοργού