20230612_ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ_ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ 06-08-2023