Ο Δήμαρχος Αμοργού προκηρύσσει την διενέργεια δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ενός (1) ρυμουλκούμενου αρθρωτού καλαθοφόρου ανυψωτικού μηχανήματος ύψους εργασίας τουλάχιστον 12 μ.» για τις ανάγκες της υπηρεσίας καθαριότητας του Δήμου, με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή.

Προκήρυξη

ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ-ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟΥ ΑΡΘΡΩΤΟΥ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟΥ

ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ

ΕΕΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α-ΡΥΜΟΥΛΚΟΥΜΕΝΟ ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ