Ανακοινώνεται ότι η Σχολική Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμοργού σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 7/2019 Απόφαση της πρόκειται να προσλάβει ένα (01) φυσικό πρόσωπο καθαρίστρια/ή με σύμβαση μίσθωσης έργου για τον καθαρισμό του Δημοτικού Σχολείου Αμοργού και Νηπιαγωγείου Αμοργού.

Η σχέση εργασίας θα είναι με σύμβαση μίσθωσης έργου για το σχολικό έτος 2019-2020 λόγω συνταξιοδότησης της καθαρίστριας η οποία είχε προσληφθεί για τις συγκεκριμένες Σχολικές Μονάδες, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α’/12.06.2018).

Έργο της/του προσλαμβανόμενης/ου θα είναι ο καθαρισμός των αιθουσών διδασκαλίας, των εργαστηρίων, των γραφείων διδασκόντων, των κοινοχρήστων χώρων και του προαυλίου των παραπάνω σχολικών μονάδων.

Όσοι επιθυμούν μπορούν να υποβάλλουν αίτηση, αυτοπροσώπως ή με εξουσιοδοτημένο άτομο, από τις 21-08-2019 έως και την 28-08-2019 (ώρα: 14:00) στην Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή του Δήμου Αμοργού στο Δημοτικό Κατάστημα, ημέρες εργάσιμες και ώρες γραφείου.

Ταχ. Διεύθυνση: Χώρα Αμοργός 84008
-Τηλέφωνο: 2285360222, αρμόδια υπάλληλος κ. Νομικού Σοφία.

Διαβάστε περισσότερα…