Παρακάτω μπορείτε να δείτε την προκήρυξη για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού σε Λιγνιτωρυχεία, Σταθμούς Παραγωγής (ΑΗΣ/ΥΗΣ) και αυτόνομους και τοπικούς Σταθμούς Παραγωγής των νησιών (ΑΣΠ/ΤΣΠ) στη ΔΕΗ Α.Ε. με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου
(άρθρο 4 του Ν. 4643/2019)

ΣΟΧ 4- 21 ΚΥΚΛΑΔΕΣ

Entypo aitisis  DEI LIGN.