Παρακάτω θα βρείτε την διακήρυξη για  την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ  ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΑΜΕΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΟΤΑΡΙΤΙΣΣΑΣ Τ.Κ. ΑΡΚΕΣΙΝΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΜΟΡΓΟΥ»

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_signed

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_signed

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ-ΕΕΕΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ_signed

ΜΕΛΕΤΗ -ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΡΑΜΠΑΣ ΑΜΕΑ_signed