Σας ανακοινώνουμε ότι στο τεύχος της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως, Τεύχος ΑΣΕΠ, Αριθμ. Φύλλου 7 της 28ης Μαρτίου 2019, προκηρύχθηκε μία θέση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πληρωμάτων ασθενοφόρων για το Κ.Υ. Αμοργού (2Η ΥΠΕ Πειραιώς και Αιγαίου) με Αριθμ. Προκήρυξης 2Κ/2019 και θέση στον πίνακα 1063.

Όποιος επιθυμεί μπορεί να ζητεί διευκρινίσεις και βοήθεια από το Δήμο Αμοργού.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ