ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ο Δήμος Αμοργού ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά πέντε (5) ατόμων για την καθαριότητα των σχολικών μονάδων.

Δείτε εδώ για πληροφορίες.

Ενημέρωση σχετικά με τη μοριοδότηση, εδώ

Όσον αφορά τον υπολογισμό του χρόνου εμπειρίας για τη μοριοδότηση των συμμετεχόντων στις διαδικασίες πρόσληψης σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων, δείτε εδώ.