Δημόσια Διοίκηση & ΤΑ, Τμήμα ΔΕΟ, ΑΤΕΙ Πελοποννήσου

Για την επίσημη υποβολή υποψηφιοτήτων στο Μεταπτυχιακό ΠρόγραμμαΔημόσια Διοίκηση & Τοπική Αυτοδιοίκηση, του τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων & Οργανισμών παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις σας και τα λοιπά απαιτούμενα έγγραφα όπως περιγράφονται στην παρακάτω ιστοσελίδα, από σήμερα και μέχρι το αργότερο, 2 Οκτωβρίου 2018:

https://metaptychiakoddteipel.blogspot.com/p/4-2018-2-2018-11.html

Στο σάιτ θα βρείτε και κάθε απαραίτητη πληροφορία για το μεταπτυχιακό, την οργάνωση των σπουδών, τη διάρκεια, τα δίδακτρα, τις υποτροφίες κλπ,
Στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση,

ΔΠ Σωτηρόπουλος
Αναπλ. Καθηγητής
Πρόεδρος Τμήματος ΔΕΟ