Την προκήρυξη κάλυψης μόνιμης θέσης ειδικευμένου ιατρού ΕΣΥ για το Κέντρο Υγείας Αμοργού, ανακοίνωσε το Υπουργείο Υγείας. Πρόκειται για θέση ιατρού ειδικότητας Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας (Επιμελητή Α΄) (ΑΔΑ: 6Θ47465ΦΥΟ-5ΤΙ η με α.π. Γ4α/Γ.Π.64017/05-12-2023 απόφαση του Υφυπουργού Υγείας). Ενώ παράλληλα παραμένει ανοιχτή επικουρική θέση παιδιάτρου για το ΚΥ Αμοργού.

Η πλήρωση των θέσεων είναι ζωτικής σημασίας για την υγειονομική κάλυψη των κατοίκων της Αμοργού και καλούμε τους ιατρούς να δηλώσουν ενδιαφέρον για τη θέσεις, ασκώντας το ιατρικό τους λειτούργημα σε ένα πανέμορφο τόπο με ξεχωριστό επίπεδο ζωής.

Ο Δήμος Αμοργού, με ετήσια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (43/2023 από 17/03/2023), παρέχει οικονομική υποστήριξη στους ιατρούς που θα έρθουν στο νησί. Συγκεκριμένα τα οικονομικά κίνητρα για την στελέχωση του ΚΥ Αμοργού με μόνιμο ιατρικό προσωπικό, άνευ εισοδηματικών κριτηρίων, είναι 500,00 ευρώ μηνιαίως ως βοήθημα για την κάλυψη αναγκών στέγασης (ή δωρεάν στέγη) και 500,00 ευρώ μηνιαίως ως βοήθημα για την κάλυψη αναγκών σίτισης. Παράλληλα για το επικουρικό προσωπικό ο Δήμος χορηγεί ένα επίδομα στέγασης 500,00 ευρώ (ή δωρεάν στέγη) και η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου επίδομα θέσης 450,00 ευρώ.

Τέλος έχει επανασυσταθεί ο Σύλλογος Φίλων και Συμμάχων Κέντρου Υγείας Αμοργού “Άγιος Λουκάς” για την περαιτέρω υποστήριξη του Κέντρου Υγείας και του προσωπικού που υπηρετεί σε αυτό.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την θέση ιατρού ειδικότητας Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής ή Εσωτερικής Παθολογίας (Επιμελητή Α΄)στην ηλεκτρονική διεύθυνση esydoctors.moh.gov.grαρχίζει στις 15/12/2023 ώρα 12.00 (μεσημέρι) και λήγει στις 10/01/2024 ώρα 15.00.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην αρμόδια Αντιδήμαρχο Δεσποτίδη Καλλιόπη 6939412115.