Η Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμοργού προκηρύσσει δημόσιο επαναληπτικό πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκμίσθωση του Σχολικού Κυλικείου του Δημοτικού Σχολείου Αιγιάλης Θολαρίων.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί την στις 23 Απριλίου 2018 ημέρα Δευτέρα στις 14.00 στο Γραφείο του Δημοτικού Σχολείου Αιγιάλης Θολαρίων.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσκομίσουν στη Διευθύντρια του Σχολείου τα απαραίτητα δικαιολογητικά συμμετοχής στο διαγωνισμό μέχρι τις 23 Απριλίου 2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13.00.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην Διευθύντρια του Δημοτικού Σχολείου Αιγιάλης Θολαρίων και στα τηλέφωνα 2285073148-73383 ή στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Αμοργού στον Δήμο Αμοργού, στα τηλέφωνα 2285360200-222 και στο τηλέφωνο 6972429437.

Αμοργός 26 Μαρτίου 2018
Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής
ΚΑΡΑΪΣΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ