Η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου στη συνεδρίαση της 14ης Μάιου ενέκρινε:

α. Τα πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού για την Αυτόνομη Πρόσβαση ΑμεΑ στην παραλία Όρμου Αιγιάλης Δήμου Αμοργού» και απομένει η υλοποίηση της πράξης για: «Δημιουργία ολοκληρωμένων τουριστικών προσβάσιμων θαλάσσιων προορισμών».

β. Τα πρακτικά της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης οικισμών Όρμου και Λαγκάδας περιοχής Αιγιάλης Αμοργού».

γ. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού για την ανάδειξη οριστικού αναδόχου της πράξης «Προμήθεια – Τοποθέτηση εξοπλισμού παιδικών χαρών Δήμου Αμοργού».
2. – Συγκρότησε επιτροπή διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Ολοκληρωμένη Δράση Ανάπλασης Βυζαντινού Οικισμού Χώρας Αμοργού (Αποκατάσταση κτιρίου Θόλου – Διαμόρφωση περιοχής πηγαδιών)
3. Έργα ουσιαστικά παίρνουν το δρόμο τους για υλοποίηση.

ΑΠΟ ΤΟ ΔΗΜΟ