Παρακάτω μπορείτε να δείτε τους πίνακες σύμφωνα με την 253/18.01.2021 ανακοίνωση του Δήμου Αμοργού:

 

ΠΙΝΑΚΑΣ – ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΦΙΛΟΛΟΓΙΑΣ-1

ΠΙΝΑΚΑΣ -ΠΡΟΣΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ   ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΚΤΗΝΙΑΤΡΩΝ-