ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΙΘ.: 7/2018

Ημερομηνία πρόσκλησης: 26-4-2018

Ημερομηνία συνεδρίασης: 30-4-2018, ημέρα: Δευτέρα και ώρα 18:00 μ.μ.

 

Στη συνεδρίαση αυτή του Δ.Σ. συζητήθηκαν τρία (3) θέματα Εκτός Ημερησίας Διάταξης και είκοσι ένα (21) θέματα της Ημερησίας Διάταξης.

 

ΘΕΜΑ 1ο: (1οΕκτός Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 56

Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή των εξόδων φιλοξενίας των υπηρεσιακών παραγόντων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης που επισκέφτηκαν το νησί μας από 28 έως 30/3/2018.

Περίληψη: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η διάθεση πίστωσης, συνολικού ποσού 306,00 ευρώ, από τον ΚΑ 00.6433 του Δημοτικού Προϋπολογισμού 2018.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ρούσσος Νικήτας ψήφισε ΄΄όχι΄΄ και κατέθεσε παρατήρηση για τα πρακτικά επί του θέματος.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Σίμος Σταμάτιος ψήφισε ΄΄παρών΄΄.

ΘΕΜΑ 2ο: (2οΕκτός Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 57

Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή των εξόδων της εκδήλωσης που θα γίνει στην Αιγιάλη Αμοργού στις 15/5/2018 προς τιμή της Ομάδας Αιγαίου.

Περίληψη: Εγκρίνεται ομόφωνα η διάθεση πίστωσης, ποσού 2.000 € από τον ΚΑ 00.6433 του Προϋπολογισμού του Δήμου 2018, για την πληρωμή των εξόδων της εκδήλωσης.

 

ΘΕΜΑ 3ο: (3οΕκτός Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 58

Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την πληρωμή των εξόδων της τοποθέτησης των κάδων απορριμμάτων στην Τ.Κ. Αρκεσίνης Αμοργού.

Περίληψη: Το Δ.Σ. εγκρίνει ομόφωνα τη διάθεση πίστωσης ποσού 500,00€ από τον Κ.Α 30.7336.13 του Δημοτικού Προϋπολογισμού για την πληρωμή των εξόδων της εν λόγω εργασίας και ευχαριστεί την κα Πρασίνου Ελευθερία για την προσωρινή διάθεση του χώρου για το σκοπό που προαναφέρθηκε παραπάνω, θέτοντας παράλληλα ως προϋπόθεση ότι, σε οποιαδήποτε στιγμή τον χρειαστεί η κα Πρασίνου, να τον παραδώσει ο Δήμος στην αρχική του μορφή.  

 

ΘΕΜΑ 4o: (20ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 59

Συμμετοχή του Δήμου Αμοργού στη διοργάνωση καταδυτικών αγώνων και εβδομάδας γαστρονομίας στην Αμοργό από 16 έως 23 Σεπτεμβρίου 2018.

Περίληψη: Εγκρίνεται ομόφωνα:

1.Ο Δήμος Αμοργού να θέσει υπό την αιγίδα του την διοργάνωση των δύο παράλληλων εκδηλώσεων του 2ου Authentic Big Blue, να συμμετάσχει ως συνδιοργανωτής σε αυτές και να διαθέσει συνολικά 10.700,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% για τις ανάγκες των εκδηλώσεων.

2.Ο Δήμος να συνδράμει με το υπάρχον ανθρώπινο και υλικοτεχνικό δυναμικό του, στο μέτρο του δυνατού, στον σχεδιασμό, την προβολή και την πραγματοποίηση των προαναφερομένων εκδηλώσεων.

3.Ορίζει Συντονιστή της διοργάνωσης από την μεριά του Δήμου, το Δημοτικό Σύμβουλο Καραϊσκο Ελευθέριο.

 

ΘΕΜΑ 5ο: (21ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 60

Αίτηση κ. Βασσάλου Γεώργιου για έγκριση παραχώρησης Δημοτικού χώρου και κατασκευής πέργκολας στην πλατεία του Όρμου Αιγιάλης.

Περίληψη: Εγκρίνεται ομόφωνα το αίτημα του κ. Βασσάλου Γεωργίου για παραχώρηση δημοτικού χώρου 15,50 μ2 στην άνω πλατεία Όρμου Αιγιάλης, απέναντι από το κατάστημά του ΄΄Σηλινάρι΄΄, για κατασκευή πέργκολας σε τμήμα του προαναφερόμενου χώρου, εμβαδού 12,50 μ2 (τμήμα 5,00μ.χ 2,50 μ.), με την  προϋπόθεση να εξασφαλιστούν πρώτα οι απαραίτητες αδειοδοτήσεις πριν την κατασκευή της.

       

ΘΕΜΑ  6ο: (1ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 61

Αποδοχή χρηματοδοτήσεων και Aναμόρφωση Προϋπολογισμού Δ. Αμοργού Έτους 2018.

Περίληψη: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η αποδοχή των ποσών των χρηματοδοτήσεων,  καθώς και η αναμόρφωση του Δημοτικού Προϋπολογισμού του Έτους 2018.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ρούσσος Νικήτας ψήφισε ΄΄Ναι΄΄ μόνο στην αποδοχή των χρηματοδοτήσεων και ΄΄Όχι΄΄  στη ΄΄2η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού 2018΄΄ για τους λόγους που αναφέρονται στην παρατήρηση που κατέθεσε για τα πρακτικά.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Πρέκας Δημήτριος ψήφισε επίσης ΄΄Ναι΄΄ στο σκέλος της εισήγησης που αφορά την αποδοχή των χρηματοδοτήσεων και ΄΄όχι΄΄ στο σκέλος που αφορά τη ΄΄2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού 2018΄΄.

 

ΘΕΜΑ 7ο: (2ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 62

Λήψη απόφασης για τη διενέργεια των έργων, προμηθειών, υπηρεσιών, που αναφέρονται στον Δημοτικό Προϋπολογισμό Έτους 2018.

Περίληψη: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η διενέργεια των προμηθειών, υπηρεσιών/εργασιών, των έργων και μελετών που αναφέρονται στον Προϋπολογισμό του Δήμου Αμοργού Έτους 2018.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ρούσσος Νικήτας ψήφισε ΄΄όχι΄΄ και ο Δημοτικός Σύμβουλος Πρέκας Δημήτριος ψήφισε ΄΄παρών΄΄.

 

ΘΕΜΑ 8ο : (3ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 63

Λήψη απόφασης για την αποδοχή χρηματοδότησης και την συμμετοχή του Δήμου Αμοργού στο Πρόγραμμα ΄΄ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ΄΄ στον άξονα προτεραιότητας ΄΄Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος΄΄ με τίτλο: ΄΄Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή και συνοδευτικού εξοπλισμού΄΄.  

Περίληψη: Εγκρίνεται ομόφωνα η συμμετοχή του Δήμου στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, στον Άξονα Προτεραιότητας «Η τοπική ανάπτυξη και η προστασία του περιβάλλοντος» με τίτλο : «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή / και συνοδευτικού εξοπλισμού», στα πλαίσια της Πρόσκλησης Ι με Α.Π.: 5132/23-2-18 του Υπουργείου Εσωτερικών και η υποβολή σχετικού αιτήματος ένταξης σ΄ αυτό, καθώς και η αποδοχή της σχετικής χρηματοδότησης του Δήμου μας, ύψους 130.000,00 €., από το εν λόγω Πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών για το σκοπό που προαναφέρθηκε.

 

ΘΕΜΑ 9ο: (4ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 64

Γνωμοδότηση για υδροδότηση ακινήτου φερομένης ιδιοκτησίας κ. Γαβαλά Αντωνίου, εκτός οικισμού΄΄ Όρμου΄΄ Τ.Κ. Αιγιάλης Αμοργού.  

Περίληψη: Εγκρίνεται ομόφωνα η υδροδότηση για επαγγελματική χρήση.

 

ΘΕΜΑ  10ο : (5ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 65

Γνωμοδότηση για υδροδότηση ακινήτου στην περιοχή Άγιος Παύλος, εκτός οικισμού ΄΄Όρμου΄΄ Τ. Κ. Αιγιάλης Αμοργού.

Περίληψη: Εγκρίνεται ομόφωνα η υδροδότηση του ακινήτου φερομένης ιδιοκτησίας της Εταιρίας Amorgos Investment Holdings LTD, στην περιοχή ΄΄ Αγ. Παύλος΄΄, εκτός οικισμού ΄΄Όρμου΄΄ Τ.Κ. Αιγιάλης.

 

ΘΕΜΑ 11ο: (6ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 66

Διαγραφή τέλους νέας σύνδεσης ύδρευσης Έτους 2010 του Αγροτικού Συνεταιρισμού Αιγιάλης Αμοργού.

Περίληψη:  Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η διαγραφή του τέλους νέας σύνδεσης αξίας 200€, πλέον ΦΠΑ, στο λογαριασμό ύδρευσης Έτους 2010 του υπ’ αρ. 00003114 υδρ/τή σε χώρο φερόμενης ιδιοκτησίας Αγροτικού Συνεταιρισμού Αιγιάλης, ως αδίκως χρεωθέν, για το λόγο που αναφέρεται στην απόφαση.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ρούσσος Νικήτας ψήφισε ΄΄όχι΄΄ και κατέθεσε παρατήρηση για τα πρακτικά επί του θέματος.

 

ΘΕΜΑ 12ο: (7ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 67

Διαγραφή τέλους αποχέτευσης  από το λογαριασμό ύδρευσης – αποχέτευσης Έτους 2016 του κ. Πολίτη Μιχαήλ.

Περίληψη:  Εγκρίνεται ομόφωνα η διαγραφή, από το λογαριασμό ύδρευσης – αποχέτευσης Έτους 2016 του υπ’ αρ. 00020166 υδρ/τή του κ. Πολίτη Μιχάλη του Ιωάννη, ποσού 155€, ως αδίκως χρεωθέν.

 

ΘΕΜΑ 13ο: (8ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 68

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αμοργού στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις» και αποδοχή χρηματοδότησης.

Περίληψη:  Εγκρίνεται ομόφωνα η συμμετοχή του Δήμου στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων», με τίτλο «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων & αύλειων χώρων και λοιπές δράσεις», η υποβολή σχετικού αιτήματος ένταξης σ΄ αυτό, καθώς και η αποδοχή της σχετικής χρηματοδότηση προς το Δήμο μας, ύψους 12.200,00 €., από το εν λόγω Πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

ΘΕΜΑ 14ο: (9ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 69

Έγκριση σχεδίου σύμβασης και υπογραφή αυτής μεταξύ του Δήμου Αμοργού και της ”ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε” για εκμίσθωση Δημοτικού χώρου στην Αιγιάλη Αμοργού για εγκατάσταση Αυτόματου Ταμειολογιστικού Μηχανήματος (ΑΤΜ).  

Περίληψη: Εγκρίνεται ομόφωνα το σχέδιο της σύμβασης και των παραρτημάτων της μεταξύ του Δήμου Αμοργού και της ”ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑΣ Α.Ε”, για εγκατάσταση και λειτουργία (ΑΤΜ) στην Αιγιάλη Αμοργού, σε Δημοτικό χώρο τριών (3) τετραγωνικών μέτρων και εξουσιοδοτείται από το Δ.Σ. ο Δήμαρχος Αμοργού κ. Νικόλαος Φωστιέρης να υπογράψει την εν λόγω σύμβαση και να προβεί σε οτιδήποτε άλλη ενέργεια χρειαστεί επί του θέματος..

 

ΘΕΜΑ 15ο: (10ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 70

Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την παράθεση γεύματος στην ομάδα γιατρών ΄΄ΟΙ ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ΄΄ που επισκέφθηκαν το νησί μας το Μάρτιο του 2018.  

Περίληψη:  Εγκρίνεται ομόφωνα η διάθεση της πίστωσης, ύψους 105,00 ευρώ από τον Κ.Α. 00 – 6434 του Προϋπολογισμού του Δήμου Αμοργού Έτους 2018, για την πληρωμή των εξόδων του προαναφερομένου γεύματος.

 

ΘΕΜΑ 16ο: (11ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 71

Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη των εξόδων διαμονής και ενός γεύματος των μελών της Αστικής μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας ΄΄ΜΕ ΟΔΗΓΟ ΤΟ ΔΙΑΒΗΤΗ΄΄ που θα επισκεφτούν το νησί μας στις 12 Μαϊου 2018.     

Περίληψη:  Εγκρίνεται ομόφωνα η διάθεση της πίστωσης, ύψους 240,00 ευρώ από τον Κ.Α. 00 – 6434 του Προϋπολογισμού του Δήμου Αμοργού Έτους 2018, για την πληρωμή των εξόδων της φιλοξενίας και της παράθεσης ενός γεύματος  προς τιμή της προαναφερόμενης Ομάδας.

 

ΘΕΜΑ 17ο: (12ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 72

Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού πίνακα του έργου ΄΄Κατασκευή συνοδών έργων μονάδας αφαλάτωσης Αιγιάλης Αμοργού ΄΄. 

Περίληψη:  Εγκρίνεται ομόφωνα.

 

ΘΕΜΑ 18ο: (13ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 73

Επιλογή του οικοπέδου της κας Τσίπη Μαρίας στη θέση ΄΄Ρυακάκι΄΄ Ποταμού Αιγιάλης Αμοργού για αγορά από το Δήμο για τη δημιουργία δημοτικού δρόμου και σύσταση επιτροπής για την εκτίμηση κόστους αγοράς.

Περίληψη:  Εγκρίνεται ομόφωνα:

  1. 1. Ότι το οικόπεδο της κας Τσίπη Μαρίας είναι το μόνο κατάλληλο για τη δημιουργία Δημοτικού δρόμου στην περιοχή ΄΄Ρυακάκι΄΄ Ποταμού Αιγιάλης, από το χώρο στάθμευσης στον Άνω Ποταμό έως στα κατάντη της Δημοτικής δεξαμενής στη θέση ΄΄Ρυακάκι΄΄, σύμφωνα με το αίτημα των κατοίκων του Ποταμού.
  2. 2. Εγκρίνει την αγορά λωρίδας πλάτους 5,0 μ. από το προαναφερόμενο οικόπεδο της κας Τσίπη.
  3. Συστήνει Επιτροπή εκτίμησης τιμήματος αγοράς τμήματος του εν λόγω οικοπέδου – λωρίδας πλάτους 5,00 μ., με τα εξής μέλη:

Α. Καραϊσκο Ελευθέριο, Δημοτικό Σύμβουλο.

Β. Γαβαλά Παύλο, Πρόεδρο της Τ.Κ.Αιγιάλης.

Γ. Χάλαρη Γεώργιο, Δημοτικό Υπάλληλο.

 

ΘΕΜΑ 19ο: (14ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 74

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Αμοργού στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ με τίτλο «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των δήμων της Χώρας» και αποδοχή χρηματοδότησης.   

Περίληψη:  Εγκρίνεται ομόφωνα η συμμετοχή του Δήμου στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ, στον Άξονα Προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες των Δήμων», με τίτλο «Προμήθεια – τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των Δήμων της Χώρας» , η  υποβολή σχετικού αιτήματος ένταξης σ΄ αυτό, καθώς και η αποδοχή της σχετικής χρηματοδότησης του Δήμου μας, ύψους 202.000,00 €., από το εν λόγω Πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών.

 

ΘΕΜΑ 20ο: (15ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 75

Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την κάλυψη των εξόδων διαμονής και ενός γεύματος ομάδας εξειδικευμένων ιατρών και μαιών για την υπογονιμότητα, την κύηση, τον τοκετό και το θηλασμό.

Περίληψη:  Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η διάθεση της πίστωσης, ύψους 349,50,00 ευρώ από τον Κ.Α.00 – 6434 του Προϋπολογισμού του Δήμου Αμοργού Έτους 2018, για την πληρωμή των εξόδων της διαμονής και του γεύματος που παρατέθηκε προς τιμή της προαναφερομένης Ιατρικής ομάδας.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ρούσσος Νικήτας ψήφισε ΄΄όχι΄΄  με παρατήρηση που αναφέρεται στην απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 21ο: (16ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 76

Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την παράθεση γεύματος στον ΄΄ΟΜΙΛΟ ΦΟΥΣΚΩΤΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥΠΛΟΩΝ ΣΚΑΦΩΝ ΣΥΡΟΥ΄΄ που θα επισκεφθεί το νησί μας από 28/4 – 1/5/2018.

Περίληψη:  Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η διάθεση της πίστωσης, ύψους 350,00 ευρώ από τον Κ.Α. 00 – 6434 του Προϋπολογισμού του Δήμου Αμοργού Έτους 2018, για την πληρωμή των εξόδων του γεύματος που παρατέθηκε προς τιμή του Ομίλου Φουσκωτών και Ταχύπλοων Σκαφών Σύρου την 28/4/2018.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ρούσσος Νικήτας ψήφισε ΄΄όχι΄΄  με παρατήρηση που αναφέρεται στην απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 22ο: (17ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 77

Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη μίσθωση δύο(2) λεωφορείων για την ξενάγηση των επισκεπτών – σε περιοχές του νησιού μας – που  συμμετείχαν στην 1η Διασωστική άσκηση που πραγματοποιήθηκε στο νησί μας την 28η και 29η Απριλίου 2018.

Περίληψη:  Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία η διάθεση της πίστωσης, ύψους 1091,20 ευρώ από τον Κ.Α.00 – 6433 του Προϋπολογισμού του Δήμου Αμοργού Έτους 2018, για τη πληρωμή της μίσθωσης των δύο (2) λεωφορείων που διατέθηκαν για τη ξενάγηση την 28η και 29η Απριλίου 2018 των επισκεπτών – σε περιοχές του νησιού μας – που συμμετείχαν στην 1η Διασωστική άσκηση.

Ο Δημοτικός Σύμβουλος Ρούσσος Νικήτας ψήφισε ΄΄όχι΄΄  με παρατήρηση που αναφέρεται στην απόφαση.

 

ΘΕΜΑ 23ο: (18ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 78

Έγκριση διάθεσης πίστωσης για πολιτιστικές εκδηλώσεις.

Περίληψη: Εγκρίνεται ομόφωνα η διάθεση πίστωσης, ποσού τριών χιλιάδων εκατόν σαράντα επτά ευρώ (3.147,00) με ΦΠΑ από τον Κ.Α 15.6471 του Προϋπολογισμού του Δήμου Έτους 2018, για την κάλυψη του κόστους υλοποίησης θεατρικών παραστάσεων στο νησί μας, από την ομάδα ΄΄Νομάδες art core΄΄.

 

ΘΕΜΑ 24ο: (19ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 79

Καθορισμός ειδικοτήτων υπό πρόσληψη προσωπικού μέσω της επικείμενης προκήρυξης του Προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας Έτους 2018.

Περίληψη:  Εγκρίνεται ομόφωνα η υποβολή αιτήματος μέσω του επικείμενου Κοινωφελούς Προγράμματος Εργασίας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, δεκαπέντε (15) θέσεων απασχόλησης στο Δήμο μας, με τις ειδικότητες που αναφέρονται στην απόφαση.

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι:

Χάλαρη Παναγιώτα, Καραίσκος Ελευθέριος Συνοδινός Ελευθέριος, Ψυχογυιός Παναγιώτης, Γρίσπος Κωνσταντίνος, Πράσινος Νικόλαος, Ρούσσος Νικήτας, Πρέκας Δημήτριος, Σίμος Σταμάτιος(στη συζήτηση των τριών Εκτός Ημερησίας Διάταξης θεμάτων και των 20ου και 21ου θεμάτων της Η.Δ.), Γιαννακοπούλου Ειρήνη (στη συζήτηση των τριών Εκτός Ημερησίας Διάταξης θεμάτων και των 20ου και 21ου θεμάτων της Η.Δ).

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι: Γαβαλά Άννα, Βασσάλος Νικόλαος, Κωβαίος Μιχαήλ, Σίμος Σταμάτιος (στη συζήτηση των υπολοίπων θεμάτων της Η.Δ), Γιαννακοπούλου Ειρήνη (στη συζήτηση των υπολοίπων θεμάτων της Η.Δ).

Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: Δεσποτίδης Ευάγγελος (Αμοργού), Λιούτας Γεώργιος (Καταπόλων).

Απόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: Γαβαλάς Παύλος (Αιγιάλης).

Παρόντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: Πατηνιώτη Σοφία (Αρκεσίνης).

Απόντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων: Οικονομίδης Λάμπρος(Βρούτση), Μαρίνης Αντώνιος (Θολαρίων).

 

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 ΧΑΛΑΡΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ