ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΑΡΙΘΜ.: 4/2019

Ημερομηνία πρόσκλησης: 8 – 3 – 2019

Ημερομηνία συνεδρίασης: 8-3-2019 ημέρα: Παρασκευή και ώρα 15:00 μ.μ.

Στη συνεδρίαση αυτή του Δ.Σ. συζητήθηκαν δύο (2) θέματα που υπήρχαν στην Ημερήσια Διάταξη. Το Δ.Σ. αποφάσισε τα θέματα να συζητηθούν κατά σειρά ως εξής:

ΘΕΜΑ 1o: (1ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 46/2019.

Έγκριση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης και του Πίνακα Στοχοθεσίας του Δήμου Αμοργού και του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ¨Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Αμοργού¨ Έτους 2019.

Περίληψη: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία.

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Ρούσσος Νικήτας και Σιμος Σταμάτιος ψήφισαν ¨παρών¨.

ΘΕΜΑ 2o: (2ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 47/2019.

Έγκριση εκτέλεσης του έργου και διενέργειας του διαγωνισμού του έργου ¨Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης οικισμών Όρμου και Λαγκάδας περιοχής Αιγιάλης Δήμου Αμοργού¨.

Περίληψη: Εγκρίνεται ομόφωνα

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι:

Χάλαρη Παναγιώτα, Γαβαλά Άννα, Συνοδινός Ελευθέριος, Ψυχογυιός Παναγιώτης, Γρίσπος Κωνσταντίνος, Πράσινος Νικόλαος, Βασσάλος Νικόλαος,  Ρούσσος Νικήτας, Σίμος Σταμάτιος, Καραίσκος Ελευθέριος, Πρέκας Δημήτριος, Γιαννακοπούλου Ειρήνη.

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι:  Στρατουδάκης Θεόδωρος.

Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων:   

Απόντες πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: Λιούτας Γεώργιος (Καταπόλων), Δεσποτίδης Ευάγγελος (Αμοργού), Γαβαλάς Παύλος(Αιγιάλης),

Παρόντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων:

Απόντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων:  Μαρίνης Αντώνιος (Θολαρίων), Οικονομίδης Λάμπρος(Βρούτση), Πατηνιώτη Σοφία (Αρκεσίνης)

 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΛΑΡΗ