ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΡΙΘΜ.: 3/2019

Ημερομηνία πρόσκλησης: 7 – 3 – 2019

Ημερομηνία συνεδρίασης: 6-3-2019 ημέρα: Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ.

Στη συνεδρίαση αυτή του Δ.Σ. συζητήθηκαν δύο (2) θέματα που υπήρχαν στην Ημερήσια Διάταξη. Το Δ.Σ. αποφάσισε τα θέματα να συζητηθούν κατά σειρά ως εξής:

ΘΕΜΑ 1o: (1ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 44/2019.

Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων του Δήμου Αμοργού Έτους 2019 και ανάθεση της προμήθειας αυτών.

Περίληψη: Εγκρίνεται ομόφωνα.

ΘΕΜΑ 2o: (2ο Ημερησίας Διάταξης): Αριθμ. Απόφασης: 45/2019.

Υποβολή αιτήματος πρόσληψης τακτικού προσωπικού για την στελέχωση του Προγράμματος ¨Βοήθεια στο Σπίτι¨ του Δήμου Αμοργού.

Περίληψη: Εγκρίνεται ομόφωνα.

Παρόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι:

Χάλαρη Παναγιώτα, Γαβαλά Άννα, Συνοδινός Ελευθέριος, Ψυχογυιός Παναγιώτης, Γρίσπος Κωνσταντίνος, Πράσινος Νικόλαος, Βασσάλος Νικόλαος,  Ρούσσος Νικήτας, Σίμος Σταμάτιος, Καραίσκος Ελευθέριος, Πρέκας Δημήτριος, Γιαννακοπούλου Ειρήνη, Στρατουδάκης Θεόδωρος.

Απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι:

Παρόντες Πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων:

Απόντες πρόεδροι Τοπικών Κοινοτήτων: Λιούτας Γεώργιος (Καταπόλων), Δεσποτίδης Ευάγγελος (Αμοργού), Γαβαλάς Παύλος(Αιγιάλης),

Παρόντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων:

Απόντες Εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων:  Μαρίνης Αντώνιος (Θολαρίων), Οικονομίδης Λάμπρος(Βρούτση), Πατηνιώτη Σοφία (Αρκεσίνης)

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΧΑΛΑΡΗ